2020. gada septembrī LU noslēdza līgumu par Rakstu mājas projektēšanu un būvniecību. 2022. gadā tika uzsākta ēkas būvniecība un tās atklāšana gaidāma 2025. gadā. Kopējais investīciju apjoms sastāda 65,15 miljonus EUR ar PVN. Rakstu mājas būvniecībai LU ir piesaistījusi kredītus no Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Padomes Attīstības bankas par kopējo summu 41,5 miljoni eiro, ko plānots atmaksāt no konsolidācijas rezultātā atbrīvoto nekustamo īpašumu pārdošanas ienākumiem.

Rādītāji

Dati

Lietderīgā platība, m2

28,6k

Zemes platība, m2

45,5k

Stāvu skaits

Pagrabstāvs + 8

Darba vietu skaits

847

Apmeklētāju skaits dienā, vidēji

4900

Kopējais investīciju apjoms, EUR (ar PVN)

65,15 milj.

Enerģijas patēriņš, kWh

106 kWh/m2 gadā

1. Rakstu māja ir vērienīgākais ieguldījums humanitārajās un sociālajās zinātnēs kopš Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas.

2. Rakstu māja apvienos fakultātes un institūtus vienkopus, ļaujot studentiem paplašināt savu redzes loku un sadarboties starpdisciplināri, veicinot studiju un pētniecības virzienu sinerģiju un jaunatklājumu rašanos..

3. Akadēmiskais centrs un Rakstu māja tai skaitā, ļaus Latvijā ieviest arvien plašākas pētniecības un uz attīstību orientētas tehnoloģijas, ilgtermiņā sniedzot ieguldījumu kvalificēta darbaspēka sagatavošanas jomā un pozitīvi ietekmējot ekonomikas izaugsmi visā valstī kopumā.

Kad Rakstu māja tiks pabeigta? 

Rakstu mājas atklāšana gaidāma 2025. gadā.  

 

Cik stāvi būs Rakstu mājā? 

Rakstu mājā būs 8 stāvi virs zemes līmeņa, kā arī pagrabstāvs.  

 

Vai tiks izbūvētas papildus velonovietnes? 

Jā. Nododot Rakstu māju lietošanā, tās tuvumā tiks izbūvētas 300 velonovietnes, no kurām puse būs segtas ar nojumi. 

 

Vai Rakstu mājā būs kafejnīca? 

Jā. Ēkas pirmajā stāvā ir paredzēta vieta kafejnīcai vai ēdnīcai, ar plašu un mājīgu atvērtā tipa ēdam- un atpūtas zonu. 

 

Ar ko Rakstu māja atšķirsies no Dabas un Zinātņu mājām? 

Šajā ēkā būs 500 sēdvietu liela auditorija, meditācijas telpa, izstāžu zāle, kā arī veseli 2 ātriji, kas ļaus Rakstu mājai atšķirties no pārējām ēkām. 

 

Vai būs pieejami kopēšanas pakalpojumi? 

Jā. Rakstu mājā atradīsies LU bibliotēka, kura sniedz gan kopēšanas, gan skenēšanas pakalpojumus. 

 

Vai būs brīvpieejas elektrības kontakti viedierīču uzlādei? 

Jā. Elektrības kontakti viedierīču uzlādei būs pieejami visā mājā, visbiežāk tie būs atrodami pie brīvpieejas lasītavas un brīvpieejas darba vietām.  

 

Kas atradīsies uz jumta? 

Uz jumta ir plānoti saules paneļi, kurus izbūvēs 2. būvniecības kārtā. 1. būvniecības kārtas ietvaros tiks izveidots tīkla pieslēgums šiem paneļiem. Šajā pašā stāvā atradīsies arī 2 auditorijas. 

     

          

   
Nāc studēt Latvijas Universitātē ►