Rakstu mājas atklāšana gaidāma 2025. gada otrajā ceturksnī. Un, tāpat kā Zinātņu māja, tā ir daļa no otrā LU Akadēmiskā centra attīstības posma. Šobrīd noris Rakstu mājas būvniecība.

LU rektors prof. Indriķis Muižnieks: “Soli pa solim arī nākamais LU Akadēmiska centra projekts sekmīgi virzās uz nosprausto mērķi. Jau šobrīd esošās ēkas - Dabas un Zinātņu māja - ar ērtu un patīkamu vidi studijām un zinātniskajam darbam, ir viena no pievilcīgākajām augstākās izglītības iestādēm Baltijas reģionā, un tās potenciāls pieaugs ar katru īstenoto projektu. Līdz ar Rakstu mājas atklāšanu vienviet atradīsies lielākā daļa LU fakultāšu, kas sniegs iespēju gan strādāt un attīstīties sadarbībā un sinerģijā, gan ļaus Latvijas lielākajai universitātei kļūt vēl pievilcīgākai un konkurētspējīgākai gan vietējā, gan starptautiskā līmenī."

Rakstu mājas projekta mērķis ir īstenot jaunas ēkas izbūves projektu humanitārajām un sociālajām zinātnēm LU Akadēmiskajā centrā.

1. Rakstu māja ir vērienīgākais ieguldījums humanitārajās un sociālajās zinātnēs kopš Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas.

2. Rakstu māja apvienos fakultātes un institūtus vienkopus, ļaujot studentiem paplašināt savu redzes loku un sadarboties starpdisciplināri, veicinot studiju un pētniecības virzienu sinerģiju un jaunatklājumu rašanos..

3. Akadēmiskais centrs un Rakstu māja tai skaitā, ļaus Latvijā ieviest arvien plašākas pētniecības un uz attīstību orientētas tehnoloģijas, ilgtermiņā sniedzot ieguldījumu kvalificēta darbaspēka sagatavošanas jomā un pozitīvi ietekmējot ekonomikas izaugsmi visā valstī kopumā.

 • Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte;
 • Humanitāro Zinātņu fakultāte;
 • Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte;
 • Sociālo zinātņu fakultāte;
 • Teoloģijas fakultāte;
 • Vēstures un Filosofijas fakultāte.
 • Filozofijas un socioloģijas institūts;
 • Latviešu valodas institūts;
 • Latvijas Vēstures institūts;
 • Starpnozaru inovācijas centrs;
 • Biznesa inkubators;
 • Studentu padome (pašpārvaldes);
 • Radio Naba;
 • Bibliotēka.
 • 500 vietīga auditorija;
 • 200 m2 sporta zāle;
 • Izstāžu zāle;
 • Meditācijas telpa;
 • 2 ātriji.

Rādītāji

Dati

Lietderīgā platība, m2

28,6k

Zemes platība, m2

45,5k

Stāvu skaits

Pagrabstāvs + 8

Darba vietu skaits

847

Apmeklētāju skaits dienā, vidēji

4900

Kopējais investīciju apjoms, EUR (ar PVN)

65,15 milj.

Enerģijas patēriņš, kWh

106 kWh/m2 gadā

Kad Rakstu māja tiks pabeigta? 

Rakstu mājas atklāšana gaidāma 2025. gada otrajā cetursknī.  

 

Cik stāvi būs Rakstu mājā? 

Rakstu mājā būs 8 stāvi virs zemes līmeņa, kā arī pagrabstāvs.  

 

Vai tiks izbūvētas papildus velonovietnes? 

Jā. Nododot Rakstu māju lietošanā, tās tuvumā tiks izbūvētas 300 velonovietnes, no kurām puse būs segtas ar nojumi. 

 

Vai Rakstu mājā būs kafejnīca? 

Jā. Ēkas pirmajā stāvā ir paredzēta vieta kafejnīcai vai ēdnīcai, ar plašu un mājīgu atvērtā tipa ēdam- un atpūtas zonu. 

 

Ar ko Rakstu māja atšķirsies no Dabas un Zinātņu mājām? 

Šajā ēkā būs 500 sēdvietu liela auditorija, meditācijas telpa, izstāžu zāle, kā arī veseli 2 ātriji, kas ļaus Rakstu mājai atšķirties no pārējām ēkām. 

 

Vai būs pieejami kopēšanas pakalpojumi? 

Jā. Rakstu mājā atradīsies LU bibliotēka, kura sniedz gan kopēšanas, gan skenēšanas pakalpojumus. 

 

Vai būs brīvpieejas elektrības kontakti viedierīču uzlādei? 

Jā. Elektrības kontakti viedierīču uzlādei būs pieejami visā mājā, visbiežāk tie būs atrodami pie brīvpieejas lasītavas un brīvpieejas darba vietām.  

 

Kas atradīsies uz jumta? 

Uz jumta ir plānoti saules paneļi, kurus izbūvēs 2. būvniecības kārtā. 1. būvniecības kārtas ietvaros tiks izveidots tīkla pieslēgums šiem paneļiem. Šajā pašā stāvā atradīsies arī 2 auditorijas. 

   

Akadēmiskā centra attīstības projektu direktors - Projekta direktors