Projekts ir sagatavošanas stadijā

LU Akadēmiskā centra nākotnes vizualizācija

 

Tehnoloģiju mājā plānots koncentrēt visu LU zinātnes ekselenci, tajā būs moderni aprīkotas laboratorijas, un tā darbosies kā tehnoloģiju attīstības un pārneses centrs.

Pētnieku un privātā sektora sadarbība ir būtisks priekšnoteikums zinātnes attīstībai. Tehnoloģiju māja veicinās sadarbību starp pētniekiem un potenciāliem zinātnes sasniegumu komercializētājiem. LU informēs sabiedrību tiklīdz tiks pieņemts lēmums par šī projekta īstenošanu.

Tehnoloģiju mājas projekta mērķis ir izveidot infrastruktūru, kas nodrošina LU un tās sadarbības partneru radīto inovāciju komercializāciju, prototipu izstrādi līdz TLR6/7, nodrošināt intelektuālā īpašuma aktīvu pārvaldību.

1. Tiks radīta moderna infrastruktūra zinātnes, pētniecība un studiju attīstībai Latvija Universitātē.

2. Dažādu zinātņu virzienu koncentrācija vienviet veicinās sadarbību un radīs iespēju veikt starpdisciplinārus pētījumus.

3. Tehnoloģiju māja nodrošinās saskares punktu starp pētniekiem un privāto sektoru, veicinot un atbalstot sadarbību, īstenojot pētījumu komercializāciju

Augstas enerģijas daļiņu centrs

Mērķis – izveidot infrastruktūru, lai komercializētu augstas enerģijas starojuma pētniecību, atbalstīt gan esošās radiācijas tehnoloģijas, gan inovatīvu tehnoloģiju izstrādi, stiprināt akadēmisko aprindu un rūpniecības partnerību radiācijas zinātnes un tehnoloģiju jomā.

Plānotās darbības jomas:

 • Radiācijas testēšana;
 • Radiofarmpreparātu ražošana;
 • Analītiskie pakalpojumi;
 • Radiācijas sterilizācija;
 • Pētniecība.

 

Materiālu zinātnes un prototipēšanas centrs

Mērķis – attīstīt kompozīto materiālu izpēti aviācijas un kosmosa nozares vajadzībām, jaunu materiālu, prototipu un ražošanas tehnoloģiju dizains un modelēšana.

Plānotās darbības jomas:

 • Matemātiskā modelēšana;
 • Prototipu un ražošanas procesu izstrāde;
 • Materiālu testēšana;
 • Pētniecība.

 

Dzīvības zinātņu centrs

Mērķis – nodrošināt jaunu tehnoloģiju un produktu izstrādi dzīvības zinātņu jomā, sadarbības attīstība ar industriju un jaunuzņēmumu veidošana. Radīt materiāltehnisko bāzi jaunu tehnoloģiju, ražošanas sistēmu un produktu un pakalpojumu radīšanai farmācijas un medicīnas nozarēs.

Plānotās darbības jomas:

 • Pakalpojumi farmācijas nozarē;
 • Biotehnoloģiju ražošanas sistēmu izstrāde;
 • Pētniecība.

 

Tehnoloģijas pārneses birojs

Plānotās darbības jomas:

 • Procesu pārvaldība;
 • Juridiskais atbalsts;
 • Infrastruktūras uzturēšana, plānošana;
 • Sertifikācijas un kvalitātes kontrole;
 • IT atbalsta funkcijas.

Rādītāji

Dati

Platība, m2

7.7 tūkst.

Stāvu skaits

2

Zemes platība, m2

1.5 tūkst.

Darba vietu skaits

50

Celtniecības izmaksas, EUR (ar PVN)

8.9 milj.

Iekārtu izmaksas, EUR (ar PVN)

36.2 milj.

Investīcijas kopā

45.1 milj.

Enerģijas patēriņš, kWh

120 tūkst.

Uzturēšanas izmaksas gadā, EUR

330 tūkst.