Tiešraide: Rakstu mājas būvniecība

LU Akadēmiskais centrs

Akadēmiskais centrs ir ceļš nākotnē, kas vēl tikai top un kuru veido pati universitāte. Tā ir un būs vide, kur uzplaukt talantam, uzņēmībai un sadarbībai. Akadēmiskais centrs ir vadlīnija, kas virza mūsu Latviju, kura būs nevis iedzinējos, bet līderos. Pārvēršot zinātnieku idejas dzīves kvalitātes un lielo datu pārvaldības risinājumos, esot jau nākošā tehnoloģiju un ekonomikas attīstības viļņa augšgalā un atgūstot Rīgai pirms 100 gadiem zaudēto inovāciju līdera vietu Baltijas jūras krastos.

“Akadēmiskā centra izveide ļaus universitātei koncentrēt studiju un zinātnisko darbību, nodrošinot efektīvu, racionālu infrastruktūras un cilvēkresursu izmantošanu. Centrs dos attīstības impulsu ne tikai Latvijas augstākajai izglītībai un zinātnei, bet arī ekonomikai, veselības aizsardzībai un kultūrai. Studiju un zinātniskās darbības virsmērķim jābūt cilvēka dzīves kvalitātei lielo datu un digitālās sabiedrības laikmetā,” LU rektors Indriķis Muižnieks.

Latvijas Universitāte turpina aktīvu darbu pie Akadēmiskā centra izveides. Akadēmiskā centra attīstības programmas projektu īstenošana tiek realizēta trīs posmos. Pirmā posma projekts – Dabas māja – durvis vērusi 2015. gadā. Otrais posms ietver divu ēku – Zinātņu mājas un Rakstu mājas – izbūvi. Zinātņu māju nodeva ekspluatācijā 2019. gada janvārī, savukārt šobrīd noris Rakstu mājas būvniecība.

Rakstu mājas atklāšana plānota 2023. gadā. Šobrīd notiek otrā posma realizācija, bet trešā posma projektiem - Sporta mājai, Studentu un viesu mājai, Veselības mājai, Tehnoloģiju mājai un Zaļai Universitātei - ir veikta priekšizpēte.

Vairāk par projektiem uzzini projektu sadaļā.