Tiešraide: Rakstu mājas būvniecība

LU Akadēmiskais centrs

Akadēmiskais centrs ir ceļš nākotnē, kas vēl tikai top un kuru veido pati universitāte. Tā ir un būs vide, kur uzplaukt talantam, uzņēmībai un sadarbībai. Akadēmiskais centrs ir vadlīnija, kas virza mūsu Latviju, kura būs nevis iedzinējos, bet līderos. Pārvēršot zinātnieku idejas dzīves kvalitātes un lielo datu pārvaldības risinājumos, esot jau nākošā tehnoloģiju un ekonomikas attīstības viļņa augšgalā un atgūstot Rīgai pirms 100 gadiem zaudēto inovāciju līdera vietu Baltijas jūras krastos.

“Akadēmiskā centra izveide ļaus universitātei koncentrēt studiju un zinātnisko darbību, nodrošinot efektīvu, racionālu infrastruktūras un cilvēkresursu izmantošanu. Centrs dos attīstības impulsu ne tikai Latvijas augstākajai izglītībai un zinātnei, bet arī ekonomikai, veselības aizsardzībai un kultūrai. Studiju un zinātniskās darbības virsmērķim jābūt cilvēka dzīves kvalitātei lielo datu un digitālās sabiedrības laikmetā,” LU rektors Indriķis Muižnieks.

Latvijas Universitāte turpina aktīvu darbu pie Akadēmiskā centra izveides. Dabas māja durvis vērusi 2015. gadā, Zinātņu māja 2019. gadā,  savukārt šobrīd noris Rakstu mājas būvniecība, ko plānots atklāt 2025. gada otrajā centurksnī. Šobrīd notiek sagatavošanās darbi nākamajam attīstības posmam - Sporta māju plānots atklāt 2026. gadā, Veselības māju un Studentu un viesu māju 2027. gadā, savukārt Tehnoloģiju māju 2029. gadā.