LU Akadēmiskais centrs

Akadēmiskais centrs ir ceļš nākotnē, kas vēl tikai top un kuru veido pati universitāte.Tā ir un būs vide, kur uzplaukt talantam, uzņēmībai un sadarbībai. Akadēmiskais centrs ir vadlīnija, kas virza mūsu Latviju, kura būs nevis iedzinējos, bet līderos. Pārvēršot zinātnieku idejas dzīves kvalitātes un lielo datu pārvaldības risinājumos, esot jau nākošā tehnoloģiju un ekonomikas attīstības viļņa augšgalā un atgūstot Rīgai pirms 100 gadiem zaudēto inovāciju
līdera vietu Baltijas jūras krastos.

Latvijas Universitāte turpina aktīvu darbu pie Akadēmiskā centra izveides, Rīgā. Akadēmiskā centra attīstības programmas projektu īstenošana tiek realizēta trīs posmos. Pirmā posma projekts – Dabas māja – durvis vērusi 2015. gadā. Otrais posms ietver divu ēku – Zinātņu mājas un Rakstu mājas – izbūvi. Zinātņu māju nodeva ekspluatācijā 2019. gada janvārī un Rakstu mājai šobrīd noris darbs pie projektēšanas un būvniecības pakalpojumu iepirkuma.
Rakstu mājas atklāšana plānota 2022. gadā. Šobrīd notiek otrā posma realizācija, savukārt trešā posma projekti atrodas priekšizpētes
stadijā.

Akadēmiskā centra attīstības programmas trešā posma projekti ir:

  • Studentu un Viesu māja;
  • Sporta māja;
  • Tehnoloģiju māja;
  • Veselības māja.

Attīstības programmas trešā posma projektu priekšizpētē iekļauti papildinoši infrastruktūras modernizācijas projekti:

  • Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs;
  • Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka;
  • Latvijas Universitātes Studentu mācību viesnīca.