Zaļās Universitātes projekts ir horizontāls projekts, kas apvieno dažādus elementus, kas ir saistīti ar ilgtspējīgu un energoefektīvu infrasturktūras attīstību. Projekta ietvaros paredzēts īstenot risinājumus, kas palielinās Latvijas Universitātes energoneatkarību. Tāpat Zaļās universitātes projekta ietvaros tiks attīstīta Akadēmiskā centra teritorija.

Akadēmiskais centrs tiks veidots, balstoties uz viedās pilsētas principiem: ilgtspējības un efektivitātes mērķu sasniegšanai tiks izmantoti informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi (digitāla ēku pārvaldība, viedā operacionālā vadība, informācijas pieejamība), kas attieksies gan uz fizisko infrastruktūru, gan sabiedrisko un pārvaldes infrastruktūru.  

Viens no projekta elementiem ir viedā mobilitāte, kā ietvaros paredzēts veidot tādus apstākļus, lai pārvietošanās uz un no universitātes radītu pēc iespējas mazāk emisiju, bet vienlaikus tā būtu ērta, droša un pieejama ikvienam. 

Projekta īstenošana norisināsies no 2023. līdz 2029. gadam.

Zaļās Universitātes projekta mērķis ir veidot LU infrastruktūru ar atbildību pret vidi.

1. Atjaunojamās enerģijas ražošanas bloki LU infrastruktūras uzturēšanas izmaksu samazināšanai.

2. Risinājumi, kas ļauj taupīt enerģiju.

3. Samazināti izmeši.

4. Sakārtota un ilgtspējīga vide universitātes saimei un apmeklētājiem.

  • Elektrību ražojoši saules paņeļi Akadēmiskajā centrā un citos LU īpašumos;
  • Vēja un zemes siltuma enereģijas kolektori;
  • Ēku apsaimniekošanas sistēmas;
  • Viedi infrastruktūras pārvaldības risinājumi;
  • Apzaļumojumi un labiekārtojumu Akadēmiskā centra teritorijā;
  • Mikromobilitātes risinājumi Akadēmiskā centra teritorijā un citos LU īpašumos.