2023. gadā Latvijas Universitāte piesaistīja finansējumu no Latvijas Vides investīciju fonda, projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Latvijas Universitātes ēkā Raiņa bulvārī 19, Rīgā” īstenošanai. Finansējums piešķirts emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes arhitektūras pieminekļos" ietvaros. Kopā projekta izmaksas sastāda 4 828 689,75 eiro, no kuriem Vides investīcijas fonds ir piešķīris 3 368 176,71 eiro.

Latvijas Universitātes ēka Raiņa bulvārī 19 ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kā arī ēka atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Rīgas vēsturiskais centrs” un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma teritorijā. Pašreizējā situācijā ēkas norobežojošās konstrukcijas ir ar zemu siltumnoturību, ar konstruktīvu nolietojumu un ar paaugstinātu gaisa infiltrāciju, rezultātā  radot CO2 emisijas vidē.  

Plānotais enerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas sastāda 284 148,0 kWh/gadā un oglekļa dioksīda emisiju samazinājums – 52 276 kgCO2/gadā. 

Projektu plānots realizēt līdz 2028. gadam.  

Projekta mērķis ir Raiņa bulvāra 19 ēkas energoefektivitātes uzlabošana un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana

Logu (t.sk. durvju) nomaiņa un atjaunošana vēsturiskajā izskatā ļaus ieekonomēt siltumenerģijas patēriņu apkurei, kā arī atjaunos ēkas vēsturisko izskatu, savukārt jumta virsgaismas atjaunošana nodrošinās augstāku energoefektivitāti un konstrukciju ilgmūžību. Bēniņu siltināšana ļaus būtiski uzlabot kopējo ēkas energoefektivitāti. 

  • Galveno ieejas durvju restaurācija;  
  • Esošo logu restaurācija;  
  • Jaunu logu bloku montāža;  
  • Jumta virsgaismas atjaunošana;  
  • Bēniņu pārseguma siltināšana;  
  • Bēniņu vertikālo konstrukciju siltināšana;  
  • Ailu dekoratīvā apdare. 
 

Rādītāji 

Dati 

Logu skaits 

615 

Ēkas kopējā platība, m2 

15014.5 

Jumta logu laukums, m2 

256 

Aulas jumta loga laukums, m2 

173 

Bēniņu laukums, m2 

886 

Esošais apkures patēriņš, kWh/m2 gadā 

92 

Plānotais apkures patēriņš, kWh/m2 gadā 

75 

Izmaksas, EUR 

4,8 milj.