Rakstu mājas vizualizācija.

Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskais centrs straujiem soļiem tuvojas tam, lai vienuviet Torņakalnā atrastos gandrīz visas fakultātes. Šī gada beigās “RERE BMV” uzsāks Rakstu mājas projektēšanu un būvniecību, bet jaunās mājas atklāšana paredzēta 2023. gadā. Uz Rakstu māju pārcelsies sešas LU humanitāro un sociālo zinātņu fakultātes: Vēstures un filozofijas fakultāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte un Teoloģijas fakultāte. Plānots, ka jaunajā ēkā atradīsies arī trīs institūti: Latvijas Vēstures institūts, Filozofijas un socioloģijas institūts un Latviešu valodas institūts. Tāpat uz ēku pārcelsies arī LU Studentu biznesa inkubators, LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs un LU bibliotēka.

Par to, kā Rakstu māja atšķirsies no Akadēmiskajā centrā jau esošajām ēkām – Dabas mājas un Zinātņu mājas – sarunā stāsta LU Akadēmiskā centra attīstības programmas Rakstu mājas projekta direktors Jānis Ploks.

 

LU Akadēmiskais centrs paplašinās – plānots, ka 2023. gadā durvis vērs Rakstu māja. Ar ko tā atšķirsies no esošajām – Dabas un Zinātņu mājas?

Tā būs lielākā no trīs ēkām. Plānotā platība ir 26 000 kvadrātmetri, un tajā atradīsies visvairāk fakultāšu un institūtu, salīdzinot ar iepriekšējām ēkām. Tāpat ēkas noslodze un cilvēku daudzums būs lielāks nekā iepriekšējām divām ēkām.

Ja runājam par Dabas māju, tad pirmā asociācija ir krāsainās gaismas, kas izgaismo ēkas fasādi, savukārt Zinātņu mājas pirmā asociācija ir lielais un plašais ātrijs ar skatu debesīs. Vai, Jūsuprāt, arī Rakstu mājai būs savs raksturs?

Noteikti, ka Rakstu māja būs citādāka nekā iepriekšējās ēkas. Pirmkārt, tā ir lielāka un tās konfigurācija ir sarežģītāka. Rakstu mājā atšķirībā no Zinātņu mājas būs divi ātriji, ap kuriem norisināsies universitātes studentu, darbinieku un apmeklētāju sociālā dzīve. Fasādē uzsvars būs uz saulessargiem vai žalūzijām, kuri ir kā ēkas semantiskais veidols un galvenais arhitektoniskais akcents.

Kad tiks sākta Rakstu mājas būvniecība?

Būvniecība paredzēta šī gada beigās. Pēc līguma līdz 2021. gada novembrim būs saskaņots būvprojekts ar visām atļaujām un tiks sākta būvniecība.

Vēlos uzsvērt, ka ir izdalīts atsevišķs etaps, kas nav saistīts ar Rakstu māju, – iepirkumā ir paredzēta pāreja starp Dabas māju un Zinātņu māju. Šis būs būvniecības pirmais etaps, ko paredzēts uzbūvēt šī gada otrā pusē. Tas nozīmē, ka rudenī Dabas māja un Zinātņu māja tiks savienotas ar pāreju.

Vai līdz ar Rakstu mājas attīstību tiks mainīta pieguļošā teritorija?

Jā, noteikti tiks daudz vairāk apdzīvots LU Akadēmiskā centra pagalms. Pašlaik strādājam, lai izsludinātu visas teritorijas metu konkursu, kurā tiks aicināti piedalīties gan vietējie, gan ārvalstu arhitekti. Līdz ar to varu apgalvot, ka šī gada jūnijā, jūlijā būs konceptuāls risinājums visai teritorijai – esošajai apgūtajai teritorijai – Rakstu mājai, Zinātņu mājai, Dabas mājai, gan Akadēmiskā centra nākamās kārtas ēkām. Pašlaik būvnieks ar mūsu projekta atbalsta grupu strādā pie esošās situācijas, bet paralēli tam notiek uz nākotni vērsta attīstības tālākā modelēšana. Rakstu mājas, Zinātņu mājas un Dabas mājas teritorijai ir viens koncepts, bet ņemot vērā, ka būs būvniecības 3. kārta, kurā tiks būvētas vēl vairākas ēkas, ir lietderīgi skatīties visu kopumā, un līdz ar to varētu būt kaut kādas izmaiņas.

Vai varat ieskicēt, kā mainīsies pagalms?

Rakstu mājas pagalmā būs paredzēta strūklaka, labiekārtotā reljefā būs izveidoti divi lokveida amfiteātri. Uz Rakstu māju tiks pārcelti arī Humanitāro zinātņu fakultātes akmeņi. Pagalmā būs sastādītas pundurābeles. Ar labiekārtojuma plānu esam centušies apvienot vienā kompleksā jau esošās divas ēkas un Rakstu māju, paturot prātā, ka pēc pusgada būs jauna koncepcija ne tikai pusei teritorijas, bet turpinājumā vēl 3–4 ēkām.

Raksturojot Akadēmisko centru, parasti tiek lietots vārdu savienojums “viens no modernākajiem centriem Baltijā un Eiropā”. Kādas mūsdienīgas un modernas telpas būs Rakstu mājā?

Rakstu māja būs precīzi pārdomāta un utilitāra; tā nav iecerēta kā reprezentatīva celtne. Mēs strādājam pie tā, lai telpas būtu maksimāli ergonomiskas, apmierinātu studentu un darbinieku vajadzības. Tas, ko es varētu uzsvērt, ir divi brīnišķīgi ātriji, un tie ir gan ēkas iekšpusē, gan piekļaujas fasādēm, līdz ar to caur šiem ātrijiem tiks izgaismotas sabiedriskās zonas iekštelpas.

Ap abiem ātrijiem jeb, kā man to gribas dēvēt, Rakstu mājas sirdīm, tiks izvietotas publiskās zonas. Ātriji ir vairāku stāvu augstumā, tas veido nosacītu mikrovidi. Ātriji pēc 3 stāviem tiks sašaurināti, līdz ar to veidosies mikrotelpa vairāku stāvu augstumā, un līdz ar to nebūs lielās gaismas šahtas, kā tas parasti mēdz gadīties augstu iekšējo ātriju gadījumā. Ātriji tiks apdzīvoti, tiem pieslēgsies gan biroju telpas gan auditorijas, gan publiskās telpas, kuru izgaismojumam tiks izmantoti šie ātriji.

Vai fakultātēm būs kādi savi interjera elementi, pēc kā varēs atšķirt vienu no otras?

Lielās fakultātes būs izvietotas katra savā stāvā. Piemēram, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē būs paredzēta brīnišķīga izstāžu zāle. Zāles iekārtošanā ir iesaistījušies Universitātes atbalstītāji ar ziedojumiem. Rakstu mājā būs 500 sēdvietu liela auditorija ar iespēju to sadalīt divās daļās. Paredzēts, ka uz Rakstu māju pārvāksies LU teātris.

Dejotājiem ir paredzēta treniņu telpa 200 kvadrātmetru platībā, kas būs izvietota ar skatu pret LU centra pagalmu. Teoloģijas fakultātē paredzēta apaļa meditācijas telpa. Rakstu mājā būs arī izvietota brīvpieejas bibliotēka.

Esam stadijā, kad ir saskaņots telpu izvietojums ar visām fakultātēm un institūtiem. Ievērojamu laiku esam veltījuši plānojumam, saskaņojuši risinājumus un mēģinājuši vienoties par optimālāko telpu izvietojumu.

Vai Rakstu mājā būs padomāts par tādiem interjera elementiem, kas īpaši pievilcīgi būtu studentiem?

Dabas māja un Zinātņu māja mums ir bijis kā paraugi interjera principiem, ko mēs gribam redzēt arī Rakstu mājā, līdz ar to koncepts paredz ne sliktākas iespējas kā esošajās divās ēkās. Paredzētas brīvpieejas individuālas mācību telpas, mikrotelpas, kurā iespējams diviem, trīs cilvēkiem norobežoties un strādāt. Jāatzīmē, ka vēl joprojām programma ir cieša un galvenie izaicinājumi ir par brīvpieejas un sabiedriskajām telpām, kuros ir izvietotas mīkstās sēdmēbeles un organizētas mācību vietas. Katrā ziņā mēs strādājam pie tā, lai būtu labāk nekā Dabas mājā un Zinātņu mājā. Šīs divas ēkas mums ir labais piemērs, kā etalons, un mēs nepieļausim sliktākus interjera risinājumus.

Esam saņēmuši pirmās interjera skices, pie tām vēl ir jāstrādā, bet virziens ir pareizs.

Jūsuprāt, vai Rakstu māja varētu palīdzēt nostiprināt humanitāro un sociālo zinātņu lomu zinātnē?

Jā, protams. Pirmkārt, būs jauki, ka visas fakultātes atradīsies vienā ēkā, un būs iespējama sadarbība starp struktūrvienībām ne tikai Rakstu mājā, bet arī Dabas un Zinātņu mājā, līdz ar to mēs sākam skatīties uz LU nevis kā izkliedētu, bet gan kā kompaktu vienību, kurā iespējama daudz produktīvāka simbioze un sadarbība. Lielākā daļa no fakultātēm atradīsies vienā vidē. Tā būs aura un sajūta, ka visi esam kopā, tas dod spēku. Tās vairs nebūs izkliedētas fakultātes, viss saplūdīs kopā. Divi plus divi vairs nav četri, bet ir pieci – tā formula sāks strādāt.

Kā jau minējāt, viena no Akadēmiskā centra pamatvērtībām ir vairāku zinātņu nozaru sinerģija. Vai varētu teikt, ka līdz ar Rakstu mājas atklāšanu, zinātnieku sadarbības iespējas būs pilnībā nodrošinātas?

Jā, tieši tā. Katrā gadījumā tiks nodrošināts, ka auditorijas, kas atradīsies visās trijās ēkās, tiks izmantotas dažādu fakultāšu vajadzībām, arī Dabas mājas un Zinātņu mājas auditorijas būs pieejamas Rakstu mājas studentiem, ja tas būs nepieciešams. Ņemot vērā, ka tas ir tikai 2 minūšu gājiens ar kājām, tiks optimizēti visi resursi un līdzekļi. Mēs panāksim to, ka telpas, kas tiks uzbūvētas, tiks maksimāli lietderīgi izmantotas.

Ko Rakstu māja sniegs pārējai sabiedrībai?

Rakstu mājā tiks izvietoti krājumi, ko uzglabās institūti. Piemēram, Rakstu mājā atradīsies Latvijas vēstures institūts ar savu materiālu krājumu. Tāpat daļa no Rakstu mājas būs publiski pieejama gluži kā esošajās ēkās, un liela daļa no mūsu nacionālā mantojuma, kas ir LU rīcībā, būs atrodama Rakstu mājā. Šis resurss ir nozīmīgs materiāls ne tikai studijām, bet arī citiem interesentiem.

Dalīties