Zinātņu mājas būvniecība tika sākta 2017. gada augustā un nodota ekspluatācijā 2019. gada janvārī. Zinātņu mājā ir izbūvētas zinātniskās un mācību laboratorijas, auditorijas, semināru telpas, datorklases, plaša bibliotēka un lasītava, telpas medicīnas muzejam. Ēkas lietderīgā platība sastāda 20 tūkstošus m2. Kopējās projekta izmaksas sastādīja 41,8 milj. EUR ar PVN. Kā līdzfinansējums tika piesaistīti ES struktūrfondu līdzekļi ERAF.

Zinātņu mājas ēka veidota pēc viedās mājas darbības principiem ar augstu energoefektivitāti. Ēkas apkures, ventilācijas, dzesēšanas un apgaismojuma sistēmas ir automatizētas, ietaupot resursus. Daļa no ēkas pamata pāļiem ir termopāļi, un tiem Zaļās Universitātes projekta ietvaros tiks pievienotas apsildes un dzesēšanas iekārtas zemes siltuma izmantošanai. Zinātņu mājā tiek izmantota «auksto griestu» tehnoloģija – betona pārsegumos ir iebūvēta dzesēšanas un apkures sistēma, caur kuru plūst sildīšanai vai dzesēšanai nepieciešamais ūdens.

 

Adrese:
     Latvijas Universitāte 
     Zinātņu māja
     Jelgavas iela 3
     Rīga, LV-1004

Zinātņu mājas informācijas cents info.zm@lu.lv
Studentu pašpārvaldes MF Studentu pašpārvalde
FMOF Studentu pašpārvalde
Zinātņu mājas bibliotēka 

Pieejama LU saimei 24/7, viesiem darba dienās un sestdienās plkst. 8.00–22.00
Bibliotekārs konsultē darba dienās 10-18

zinatnubibl@lu.lv, tālr. 26532958
Jautājumi, ierosinājumi Zinātņu mājas administrācijai info.zm@lu.lv
Ekskursijas vineta.mihalcuka@lu.lv; tālr. 67033829
Telpu noma vineta.mihalcuka@lu.lv; tālr. 67033829, mob.tālr. 26490793
Tehniskas problēmas andrejs.zarins@lu.lv, mājas pārvaldnieks, mob.t. 25667335
Apsardze tālr. 67033847, mob. tālr. 27073976.
 • Medicīnas fakultāte;
 • Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte;
 • Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts;
 • Fizikas institūts;
 • Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts;
 • Atomfizikas un spektroskopijas institūts;
 • Materiālu mehānikas institūts;
 • Astronomijas institūts.
Rādītāji Dati
Lietderīgā platība, m2 20 tūkst.
Auditoriju skaits 15
Darba vietu skaits 430
Semināru telpu skaits 8
Zinātnisko un mācību laboratoriju skaits 78
Kopējais investīciju apjoms, EUR (ar PVN) 41,8 milj.
 
 • Lielā auditorija ar 386 vietām amfiteātra veidā ar tulku kabīnēm un iespēju nodrošināt sinhrono tulkojumu vieslekciju vai starptautisku konferenču vajadzībām.
 • Auditorijas, semināru telpas, mācību laboratorijas aprīkotas ar modernu audiovizuālo aprīkojumu un akustiskajām sistēmām, t.sk., videokonferences iespējām.
 • Laboratoriju vajadzībām speciāli pielāgota ventilācijas sistēma un klimata kontrole.
 • Laboratoriju vajadzībām jaunas, modernas, specifiski pielāgotas laboratoriju mēbeles un aprīkojums, laboratorijas iekārtotas ar augstas klases velkmes skapjiem.
 • Laboratoriju vajadzībām izbūvētas centralizētas tehnoloģisko gāzu un demineralizētā ūdens sistēmas.
 • LU Lāzeru centra vajadzībām pagrabstāvā izbūvētas speciālas telpas ar antivibrāciju grīdu precīzu optisko mērījumu iegūšanai.
 • Zinātņu mājā ir uzbūvēta LU pirmā tīrtelpa jeb laboratorija ar piesārņojuma kontroli. Pateicoties īpašai gaisa attīrīšanas sistēmai, telpā ir ļoti zems putekļu, mikrobu un dažādu ķīmisko daļiņu līmenis. Šajā telpā paredzēts gatavot šūnu un audu materiālu, ko izmantos gan klīniskiem mērķiem, gan arī pētniecības procesā, piemēram, meklējot jaunu šūnu un audu materiālu pielietojumu reģeneratīvajā medicīnā. Lai neienestu telpā sadzīves piesārņojumu, ieiet tajā varēs tikai sterilā apģērbā, bet pētāmie objekti tiks ienesti caur īpašām slūžām.
 • Plašas koplietošanas telpas ar dažāda veida mēbeļu grupām radošam grupu darbam vai  individuālam darbam (studentu ļoti pieprasītās stikla kabīnes ar ventilāciju un skaņu izolējošām sienām, stāvgaldi, mīkstās mēbeļu grupas, zviļņi un dīvāni gaiteņos utt.);
 • Visur pieejamas rozetes datoru vai mobilo ierīču lādēšanas vajadzībām;
 • Katrā stāvā viena vai vairākas atpūtas telpas un virtuves darbiniekiem, 1. stāvā studentiem pašapkalpošanās virtuve;
 • Pirmo trīs stāvu, t.sk., bibliotēkas, pieejamība 24 stundas diennaktī ik dienu, vienota pieeja kā Dabas mājā;
 • Bezvadu interneta pieslēgums autorizētajiem lietotājiem;
 • Pašapkalpošanās datorsiena bibliotēkā, kur studentiem jebkurā diennakts laikā ar LU studentu kartēm pieejami 36 portatīvie datori mācību vajadzībām;
 • Ēkas centrā plašs, gaišs iekštelpu ātrijs, kurā izbūvētas multifunkcionālas platas kāpnes no 2. uz 3. stāvu un kuras var izmantot gan kā atvērto auditoriju, jo iepretim tām ir nolaižams ekrāns, gan dažādiem pasākumiem;
 • 3 lifti, 2 kāpņutelpas, apkārt ātrija zonai liekta dizaina kāpnes, kas ved no 1. līdz 7.stāvam;
 • Ēkas 7. stāvā izbūvēta labiekārtota publiskā terase, ko siltā laikā varēs izmantot gan atpūtai, gan sarunām, gan mācībām;
 • Pie ēkas autonovietnes 119 automašīnām (86 autostāvvietā pie ēkas un 33 zem ēkas) un velonovietne 160 velosipēdiem.
 • Daļa no ēkas pamata pāļiem ir termopāļi (līdz 26 m dziļumam), kas dod iespēju pievienot tiem apsildes vai dzesēšanas sistēmu iekārtas zemes siltuma izmantošanai.
 • Aukstie pārsegumi — betona pārsegumos iebūvēta dzesēšanas un apkures sistēma ļauj efektīvi dzesēt telpas vasaras mēnešos un tās apkurināt ziemā.
 • Ēkas vadības un automatizācijas sistēma BMS (Building Management System) ļauj centralizēti vadīt ēkas klimata (apkures, ventilācijas, dzesēšanas) un apgaismojuma sistēmas. Ir iespējams ieprogrammēt sistēmu darbību atsevišķi dienas un nakts laikos, tādējādi taupot resursus.
 • Automatizēta ventilācijas sistēma, kuras darbības intensitāte tiek noteikta, vadoties pēc CO2 koncentrācijas telpā (telpās uzstādīti CO2 sensori).
 • Klātbūtnes sensori auditorijās un darba kabinetos automātiski ieslēdz un izslēdz gaismu.
 • Rekuperācijas sistēma nodrošina efektīvu siltuma atguvi ventilācijas sistēmā.
 • Telpās izmantots ekonomiskais un videi draudzīgais LED apgaismojums, kura pielietojums ļauj samazināt elektrības patēriņu.