Informācijas telefons: 67034777
Fakss: 67225039
E-pasts: lu@lu.lv 
Arhīva e-pasts: arhivs@lu.lv  
E-pasts elektroniski parakstītiem dokumentiem: 
lietvediba@lu.lv
E-pasts saziņai ar portāla lu.lv redakciju: info@lu.lv

E-adrese

 

  @LUAkademiskaiscentrs

  @lu_akademiskaiscentrs

Darba laiks:  
pirmdiena līdz sestdiena 8.00 - 22.00
svētdiena slēgts

LU studentiem un darbiniekiem ar apliecību vai piekļuves karti pieeja bibliotēkām 24/7.