Kas ir Akadēmiskais centrs?

LU Akadēmiskais centrs Torņakalnā ir viens no modernākajiem universitāšu studiju un pētniecības kompleksiem Eiropā, kur pēc dažiem gadiem studēs lielāka daļa LU studentu un atradīsies lielākā daļa struktūrvienību.


Kāpēc Akadēmiskais centrs ir vajadzīgs?

Ideja par Akadēmisko centru radās 2004. gadā, veidojot LU attīstības stratēģiju, un kā lielākais ieguvums tika saskatīta dažādu jomu akadēmiķu, zinātnieku un studentu koncentrācija, kas sekmē iesaisti zinātnē, nodrošina modernu vidi un paver jaunas iespējas starpdisciplinaritātei. Kopš Dabas un Zinātņu māju atklāšanas Latvijas Universitāte ir uzlabojusi savas pozīcijas dažādos starptautiskajos reitingos, pieaug pētniecības apjoms un pētījumu kvalitāte, pētnieku publikāciju skaits prestižos zinātniskajos izdevumos un to citējamība "Web of Science" un "Scopus" starptautiskajās datubāzēs. Arī studējošo skaits LU ir pieaudzis kopš Dabas mājas atklāšanas.


Vai Akadēmiskais centrs ir izdevīgs?

Salīdzinot ar LU fakultāšu un citu struktūrvienību vēsturisko novietojumu, Akadēmiskais centrs tiek būvēts no jauna, kas ļauj koncentrēt ēkas un pielāgot telpas specifiskām vajadzībām, sniedzot efektīvāku īpašumu pārvaldību.


Kas šobrīd atrodas Akadēmiskajā centrā?

Šobrīd Akadēmiskajā centrā ir uzbūvētas Dabas un Zinātņu mājas, kurās atrodas:

 • Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte;
 • Ķīmijas fakultāte;
 • Bioloģijas fakultāte;
 • Medicīnas fakultāte;
 • Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte.


Kādas ēkas plānots būvēt Akadēmiskajā centrā?

Papildus Dabas un Zinātņu mājām, šobrīd noris Rakstu mājas būvniecība, kā arī tuvākajos gados ir plānots uzbūvēt Sporta māju, Veselības māju, Tehnoloģiju māju, kā arī Studentu un viesu māju.


Kuras fakultātes atradīsies Akadēmiskajā centrā?

Uzbūvējot Rakstu māju, Akadēmiskajā centrā atradīsies gandrīz visas LU fakultātes:

 • Bioloģijas fakultāte;
 • Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte;
 • Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte;
 • Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte;
 • Humanitāro zinātņu fakultāte;
 • Ķīmijas fakultāte;
 • Medicīnas fakultāte;
 • Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte;
 • Sociālo zinātņu fakultāte;
 • Teoloģijas fakultāte;
 • Vēstures un filozofijas fakultāte.

 

Kā Akadēmiskais centrs uzlabos studiju un darba vidi?

Jau šobrīd Akadēmiskajā centrā esošās Dabas un Zinātņu mājas, kā arī Rakstu māja un III posma ēkas tiek būvētas speciāli LU vajadzībām, un pirms būvniecības tiek apkopotas visu “iemītnieku” vajadzības, lai ieguldījums infrastruktūrā sniegtu pēc iespējas lielāku pienesumu studiju un citu procesu realizācijā. Salīdzinot ar vēsturiskajām ēkām, Akadēmiskā centra ēkās atrodas plašas lasītavas, brīvpieejas darba un studiju vietas, kā arī vairākas ēdam - un atpūtas zonas. 


Kā Akadēmiskais centrs uzlabos studiju un darba kvalitāti?

Akadēmisko centru raksturo moderna un pārdomāta vide, kas bieži vien ir noteicējs labam darba rezultātam. Jauns, moderns  un atbilstošs aprīkojums ļauj kvalitatīvāk nodrošināt studiju procesu un zinātnisko darbību.