Kas ir Akadēmiskais centrs?

LU Akadēmiskais centrs Torņakalnā ir viens no modernākajiem universitāšu studiju un pētniecības kompleksiem Eiropā, kur pēc dažiem gadiem studēs lielāka daļa LU studentu un atradīsies lielākā daļa struktūrvienību.


Kāpēc Akadēmiskais centrs ir vajadzīgs?

Ideja par Akadēmisko centru radās 2004. gadā, veidojot LU attīstības stratēģiju, un kā lielākais ieguvums tika saskatīta dažādu jomu akadēmiķu, zinātnieku un studentu koncentrācija, kas sekmē iesaisti zinātnē, nodrošina modernu vidi un paver jaunas iespējas starpdisciplinaritātei. Kopš Dabas un Zinātņu māju atklāšanas Latvijas Universitāte ir uzlabojusi savas pozīcijas dažādos starptautiskajos reitingos, pieaug pētniecības apjoms un pētījumu kvalitāte, pētnieku publikāciju skaits prestižos zinātniskajos izdevumos un to citējamība "Web of Science" un "Scopus" starptautiskajās datubāzēs. Arī studējošo skaits LU ir pieaudzis kopš Dabas mājas atklāšanas.


Vai Akadēmiskais centrs ir izdevīgs?

Salīdzinot ar LU fakultāšu un citu struktūrvienību vēsturisko novietojumu, Akadēmiskais centrs tiek būvēts no jauna, kas ļauj koncentrēt ēkas un pielāgot telpas specifiskām vajadzībām, sniedzot efektīvāku īpašumu pārvaldību.


Kas šobrīd atrodas Akadēmiskajā centrā?

Šobrīd Akadēmiskajā centrā ir uzbūvētas Dabas un Zinātņu mājas, kurās atrodas:

  • Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultāte;
  • Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultāte.


Kuras fakultātes atradīsies Akadēmiskajā centrā?

Uzbūvējot Rakstu māju, Akadēmiskajā centrā atradīsies gandrīz visas LU fakultātes:

  • Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultāte;
  • Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultāte;
  • Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte;
  • Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultāte;
  • Humanitāro zinātņu fakultāte.

 

Vai LU saglabās galveno ēku Raiņa bulvārī 19?

Jā! Tur turpinās atrasties Juridiskā fakultāte, Administrācija un citas Universitātes struktūrvienības.

 

Kā Akadēmiskais centrs uzlabos studiju un darba vidi?

Jau šobrīd Akadēmiskajā centrā esošās Dabas un Zinātņu mājas, kā arī Rakstu māja tiek būvētas speciāli LU vajadzībām, un pirms būvniecības tiek apkopotas visu “iemītnieku” vajadzības, lai ieguldījums infrastruktūrā sniegtu pēc iespējas lielāku pienesumu studiju un citu procesu realizācijā. Salīdzinot ar vēsturiskajām ēkām, Akadēmiskā centra ēkās atrodas plašas lasītavas, brīvpieejas darba un studiju vietas, kā arī vairākas ēdam - un atpūtas zonas. 


Kā Akadēmiskais centrs uzlabos studiju un darba kvalitāti?

Akadēmisko centru raksturo moderna un pārdomāta vide, kas bieži vien ir noteicējs labam darba rezultātam. Jauns, moderns  un atbilstošs aprīkojums ļauj kvalitatīvāk nodrošināt studiju procesu un zinātnisko darbību.