Projekts ir sagatavošanas stadijā

LU Akadēmiskā centra nākotnes vizualizācija

 

Veselība ir pamats un priekšnoteikums sabiedrības un valsts attīstībai. LU Veselības mājas projekts paredz izveidot studiju, zinātnes un pētniecības bāzi ambulatoro pakalpojumu jomā, kas veidos ārstniecības, pedagoģijas un zinātnes sinerģiju un veicinās jaunu ārstniecības tehnoloģiju izstrādi.

Veselība mājā atradīsies sociālās pediatrijas centrs, ģimenes ārstu kompetences/ekselences centrs un sporta zinātnes un medicīnas centrs. Veselības centrs sniegs pakalpojumus 28 000 klientiem - LU studentiem un personālam, Torņakalna apkaimes iedzīvotājiem. LU informēs sabiedrību tiklīdz tiks pieņemts lēmums par šī projekta īstenošanu.

Izveidot ambulatoru medicīnas centru, kas kalpotu kā studiju, zinātnes un pētniecības bāze, kā arī spētu sniegt kvalitatīvu, uz individualizētu pieeju vērstu (precīzijas), veselības aprūpi visa mūža garumā.

 

1. Veselības māja nodrošinās infrastruktūru medicīnas studiju īstenošanai, ļaujot studentiem gūt praktisku pieredzi ambulatorās medicīnas sniegšanā.

2. Bāze medicīnas zinātnes attīstībai veicinās pētniecības izaugsmi Latvijas Universitātē.

3. Ambulatorās medicīnas pieejamība un uz individualizētu pieeju vērsta veselības aprūpe vecinās sabiedrības vispārējo veselību.

4. Kā kopējā LU Akadēmiskā centra pakalpojumu groza sastāvdaļa, Veselības māja piedāvās medicīnas aprūpes pakalpojumus arī studentiem un LU darbiniekiem, kas varētu piesaistīt papildu studentus, tajā skaitā ārvalstu studentus.

  • Ambulatorās klīnikas bloks;
  • Specializēto klīniku bloks;
  • Ambulatoro konsultāciju kabinetu, mācību un zinātnes bloks;
  • Īstermiņa stacionāra bloks;
  • Manipulāciju bloks;

Rādītāji

Dati

Platība, m2

8.1k

Stāvu skaits

2

Zemes platība, m2

2.2k

Darba vietu skaits

65

Apmeklētāju skaits gadā

40 000

Investīcijas kopā EUR

21.7 milj.

Enerģijas patēriņš, kWh

88 kWh/m2 gadā

Uzturēšanas izmaksas gadā, EUR

480k