Baltijas jūras reģiona inovāciju, investīciju un attīstības konference

Atver! LU Akadēmisko centru

Raksti Rakstu mājā

LU Akadēmiskā centra Rakstu mājas pamatakmens ielikšanas ceremonija

EPAB prezidenta vizīte

Top Akadēmiskais centrs

Zinātņu mājas atklāšana

Dabas mājas atklāšana