27. jūlijā Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā LU ir izsludinājusi apspriedi par Logu, durvju un vitrāžu nomaiņas / restaurācijas būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu Latvijas Universitātes vēsturiskajai ēkai Raiņa bulvārī 19, Rīgā, ar noslēguma termiņu šā gada 10. augusts. Vairāk informācija pieejama: pvs.iub.gov.lv/show/748904. Pēc apspriedes paredzēts izsludināt arī iepirkumu.  

Šī projekta mērķis ir Raiņa bulvāra 19 ēkas energoefektivitātes uzlabošana un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana, īstenojot šādus pasākumus:   

  • Galveno ieejas durvju restaurācija;  
  • Esošo logu restaurācija;  
  • Jaunu logu bloku montāža;  
  • Jumta virsgaismas atjaunošana;  
  • Bēniņu pārseguma siltināšana;  
  • Bēniņu vertikālo konstrukciju siltināšana;  
  • Ailu dekoratīvā apdare. 

Apspriede ar piegādātājiem ir viens no tirgus izpētes instrumentiem (avotiem), kas pasūtītājam dod iespēju apzināt tirgus situāciju un sagatavot pēc iespējas kvalitatīvu iepirkuma procedūras dokumentāciju pirms iepirkuma izsludināšanas un veicināt konkurenci iepirkumos. Apspriede ar piegādātājiem ir obligāts priekšnosacījums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai viena piedāvājuma iesniegšanas gadījumā. Izvērstāk var lasīt šeit: https://www.iub.gov.lv/lv/media/8202/download?attachment

Jau iepriekš ziņots, ka Latvijas Universitāte ir piesaistījusi finansējumu no Latvijas Vides investīciju fonda, projekta  “Siltumnīcefekta  gāzu emisiju samazināšana Latvijas Universitātes ēkā Raiņa bulvārī 19, Rīgā” īstenošanai. Finansējums piešķirts emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes arhitektūras pieminekļos" ietvaros. Kopā projekta izmaksas sastāda 4 828 689,75 eiro, no kuriem Vides investīcijas fonds ir piešķīris 3 368 176,71 eiro.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" ir izveidota ar Ministru kabineta 1997. gada 12. februāra rīkojumu Nr.64 un reģistrēta Komercreģistrā 2004. gada 21. oktobrī. Fonda darbības virsmērķis – vides piesārņojuma samazināšana, veicinot vides aizsardzības projektu realizāciju un palielinot pašvaldību un kapitālsabiedrību kapacitāti sagatavot un realizēt kvalitatīvus un efektīvus vides aizsardzības projektus no projekta idejas līdz tās īstenošanai. Fonda darbība ir virzīta uz maksimālā vides uzlabojuma sasniegšanu, ieguldot finanšu resursus vides infrastruktūras sakārtošanas projektu realizācijā.

Dalīties