Latvijas Universitāte ir piesaistījusi finansējumu no Latvijas Vides investīciju fonda, projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Latvijas Universitātes ēkā Raiņa bulvārī 19, Rīgā” īstenošanai. Finansējums piešķirts emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes arhitektūras pieminekļos" ietvaros. Kopā projekta izmaksas sastāda 4 828 689,75 eiro, no kuriem Vides investīcijas fonds ir piešķīris 3 368 176,71 eiro.

Latvijas Universitātes ēka Raiņa bulvārī 19 ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kā arī ēka atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Rīgas vēsturiskais centrs” un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma teritorijā. Pašreizējā situācijā ēkas norobežojošās konstrukcijas ir ar zemu siltumnoturību, ar konstruktīvu nolietojumu un ar paaugstinātu gaisa infiltrāciju, rezultātā  radot CO2 emisijas vidē.  

Projekta mērķis ir Raiņa bulvāra 19 ēkas energoefektivitātes uzlabošana un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana, īstenojot šādus pasākumus:   

  • Galveno ieejas durvju restaurācija;  
  • Esošo logu restaurācija;  
  • Jaunu logu bloku montāža;  
  • Jumta virsgaismas atjaunošana;  
  • Bēniņu pārseguma siltināšana;  
  • Bēniņu vertikālo konstrukciju siltināšana;  
  • Ailu dekoratīvā apdare. 

Logu (t.sk. durvju) nomaiņa un atjaunošana vēsturiskajā izskatā ļaus ieekonomēt siltumenerģijas patēriņu apkurei, kā arī atjaunos ēkas vēsturisko izskatu, savukārt jumta virsgaismas atjaunošana nodrošinās augstāku energoefektivitāti un konstrukciju ilgmūžību. Bēniņu siltināšana ļaus būtiski uzlabot kopējo ēkas energoefektivitāti. 

Plānotais enerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas sastāda 284 148,0 kWh/gadā un oglekļa dioksīda emisiju samazinājums – 52 276 kgCO2/gadā. 

Projektu plānots realizēt līdz 2028. gadam.  

Dalīties