Ar mērķi nodrošināt regulāru informācijas apriti starp projekta komandām un projekta realizācijā ieinteresētajām pusēm, šā gada vasaras sākumā LU saime tika aicināta pieteikties dalībai darba grupās. Kopumā tika saņemti ap 100 individuāliem pieteikumiem un 10. novembrī darba grupu dalībnieki sanāca uz pirmo kopsēdi.

Pēc kopsēdes vienbalsīga balsojuma Sporta mājas projekta stratēģisko darba grupu uzticēts vadīt Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docentei Lindai Mihno.

Par Tehnoloģiju mājas projekta stratēģiskās darba grupas vadītāju izvirzīts Datorikas fakultātes students Alens Aleksandrs Čerņa, bet par vietnieci- Atomfizikas un spektroskopijas institūta direktore Inga Šīrante.

Veselības mājas projekta stratēģisko darba grupu uzticēts vadīt Medicīnas fakultātes izpilddirektorei Dacei Osītei un vietniekam, Medicīnas fakultātei vecākajam laborantam Didzim Kukainim.

Rūpes par Studentu un viesu mājas projekta un dienesta viesnīcu atjaunošanas apvienoto stratēģisko darba grupas vadīšanu uzņemsies Valodu un kultūru studiju doktorants Andrejs Daņiļins kopā ar vietnieci,  Dienesta viesnīcu servisa centra direktori Ingu Štāli

LU vēsturiskās ēkas Raiņa bulvārī 19 atjaunošanas projekta stratēģiskās darba grupas vadītājas amatam kopsēde izvirzīja Kultūras centra direktori Indru Trofimoviču, savukārt par vietnieci Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektori Andru Irbīti.

Ļoti zīmīgi par Botāniskā dārza attīstības projekta stratēģiskās darba grupas vadītāju izvirzīts Botāniskā dārza direktors Uldis Kondratovičs, par vietnieci, viņa vietniece Botāniskajā dārzā Signe Tomsone, kā arī par otro vietnieku RSeIA "Babīte" vadītājs Kristaps Kunrads.

Zaļās Universitātes projekta stratēģisko darba grupu uzticēts vadīt līdzšinējam Ekopadomes priekšsēdētājam Renāram Kairim, un vadītāja vietniece būs ĢZZF vadošā eksperte Ērika Lagzdiņa.

Plānots, ka pirmās darba grupas sānāksksies 24. novembrī un tās darbosies LU Nekustamo īpašumu attīstības plāna līdz 2027. gadam ietvaros.

ACAP projektu stratēģisko darba grupu kopsēdē piedalījās: FMOF profesore Gunta Krūmiņa, ASI direktore Inga Šīrante, LU Fonda valdes priekšsēdētāja Baiba Ebuliņa, Padomes priekšsēdētāja vietniece Aiva Staņēviča, Senāta priekšsēdētājas vietniece Olga Ošeniece, KC direktore Indra Trofimoviča, MF vecākais laborants Didzis Kukainis, Valodu un kultūru studiju doktorants Andrejs Daņiļins, Studentu padomes priekšsēdētāja Eva Borska, MF izpilddirektore Dace Osīte, BD direktora vietniece Signe Tomsone, ĢĢI direktors Ingus Mitrofanovs, RAP vadītāja Anda Požarnova, MF profesore Una Riekstiņa, MF asociētais profesors Ainārs Bajinskis, DF students Alens Aleksandrs Čerņa, PPMF docente Linda Mihno, PPMF lektore Andra Irbīte, BF pētnieks Mārtiņš Borodušķis, BD ainavu arhitekte Inga Langenfelde, PAC projektu vadītāja Gundega Vizule, MF pētnieks Kaspars Jēkabsons, KRMI vadošais pētnieks Tālivaldis Freivalds, PPMF profesore Irina Maslo, RSeIA "Babīte" vadītājs Kristaps Kunrads, IDAC direktors Jānis Stonis, BI direktore Līga Jankevica, ĢZZF vadošā eksperte Ērika Lagzdiņa, Ekopadomes priekšsēdētājs Renārs Kairis, BD direktors Uldis Kondratovičs, SISI ārējo sakaru koordinētājs Arnis Siliņš, SISI lietvede Maija Gultniece, BF asociētā profesore Līga Plakane, SC direktors Uģis Bisenieks, MBI zinātniskais asistents Matīss Baumanis, MF vadošā pētniece Jeļizaveta Sokolovska, ACAP projektu direktors Jānis Ploks, ACAP vadošā eksperte Dace Tola, ACAP direktore Gunta Rača, ACAP projektu direktors Reinis Rotkalis, ACAP projekta vadītāja Kristīne Štāla, ACAP projekta vadītājs Mikus Miķelsons, ACAP direktores vietnieks Roberts Rostoks.

Dalīties