Akadēmiskā centra metu konkursa pasākums

Noslēdzies Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskā centra teritorijas attīstības metu konkurss. Par tā uzvarētāju atzīts uzņēmums SBS ENGINEERING GROUP SP. ZOO., kura piedāvāto redzējumu žūrija atzina par atbilstošāko pasūtītāja, arhitektu un pilsētplānotāju vīzijai par Akadēmiskā centra turpmāku attīstību. Darbs saņēma arī LU saimes – studentu, darbinieku un absolventu simpātijas balvu. 

Akadēmiskā centra metu konkursa pirmajā kārtā tika iesniegti seši darbi, no kuriem žūrija konkursa otrajai kārtai virzīja četrus darbus. Izvērtējot pieteikumus, vērā tika ņemti vairāki būtiski kritēriji, tostarp arhitektoniskās idejas novatorisms un oriģinalitāte, objekta atbilstība publiskās ārtelpas kvalitātei, publiskajai pieejamībai, projektēšanas programmai un iekļaušanās pilsētbūvnieciskajā ainavā. 

LU rektors prof. Indriķis Muižnieks: "Esam gandarīti par metu konkursa rezultātā radītajām LU Akadēmiskā centra attīstības vīzijām un idejām. Gan dalībnieki, gan žūrija ir paveikuši nozīmīgu darbu, lai mūsu Universitātes mājvieta Torņakalnā būtu moderna un iedvesmojoša vieta, kur radīt idejas un gūt atbalstu to piepildīšanai nākamajiem simt gadiem.” 

Metu konkursa godalgoto vietu par labāko Sporta mājas jaunbūves priekšlikumu ieguva “RUUME arhitekti + CMB”. Konkursā piedalījās arī “ARHIS ARHITEKTI un ATELBAUERS ARCHITECTS” un “ĒTER + POGA”. Papildus žūrijas vērtējumam mēneša garumā LU saimei – studentiem, darbiniekiem, absolventiem u.c. bija iespēja piedalīties konkursā iesniegto darbu izvērtēšanā un par labāko – LU saimes simpātijas ieguvēju, vienisprātis ar žūrijas vērtējumu atzina SBS ENGINEERING GROUP SP. ZOO. 

LU Akadēmiskā centra attīstība Torņakalnā sākās pirms 10 gadiem, kad tika parakstīts līgums par Dabas mājas būvniecību. Pēc tam tika uzbūvēta arī Zinātņu māja un šobrīd notiek Rakstu mājas būvniecība. Tuvākajos piecos gados LU plāno attīstības apgriezienus dubultot gan ēku skaita ziņā, gan investīciju apjomā - Akadēmiskā centra teritorijā uzbūvējot Sporta māju, Veselības māju, Studentu un viesu māju, kā arī Tehnoloģiju māju. 

Metu konkursa mērķis bija iegūt pilsētbūvnieciski un arhitektoniski iespējami labāko studiju un zinātniskā centra projekta priekšlikuma skici. “Arhitektūras konkurss ir kā maratons ar šķēsļiem, bet distances pārvarēšanas laiks mērāms mēnešos. Konkursa sagatavošanas un norises laikā nav pieļaujamas atkāpes no noteikumiem, jo pretējā gadījumā būs jāsāk viss no sākuma, teica Latvijas Arhitektu savienības prezidents Juris Poga”  

Konkursā iesniegtos darbus vērtēja deviņi pilsētplānošanas eksperti, arhitekti un LU pārstāvji Universitātes Administrācijas vadītāja Andra Sarnoviča vadībā: arhitekts, LU Akadēmiskā centra attīstības programmas Akadēmiskā centra attīstības projektu direktors Jānis Ploks; LU Akadēmiskā centra attīstības programmas direktora vietnieks Roberts Rostoks; arhitekts, Latvijas Arhitektu savienības biedrs Sergejs Ņikiforovs; ainavu arhitekte, Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas biedre Sabīne Skudra; arhitekts Jeroen Dirckx; arhitekte, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietniece Iveta Staša-Šaršūne; Pilsētas arhitekta dienesta vadītājs - Rīgas pilsētas arhitekts Pēteris Ratas; arhitekte, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja Lolita Sarma. 

Metu konkursa uzvarētāja vizualizācijas: https://drive.google.com/drive/folders/1vjkyUbS2xtoFm0j6Eo3NxfYaour995hZ?usp=share_link 

Dalīties

Saistītais saturs

Zinātnes kafejnīca uz Akadēmisko centru "atved" virtuālo realitāti
26.05.2023.

Zinātnes kafejnīca uz Akadēmisko centru "atved" virtuālo realitāti

Aicinām uz LU Akadēmiskā centra teritorijas attīstības metu konkursa devīžu atvēršanas pasākumu
07.03.2023.

Aicinām uz LU Akadēmiskā centra teritorijas attīstības metu konkursa devīžu atvēršanas pasākumu

Latvijai simboliskā dienā ielikts LU Akadēmiskā centra Rakstu mājas pamatakmens
29.08.2022.

Latvijai simboliskā dienā ielikts LU Akadēmiskā centra Rakstu mājas pamatakmens

Izsludināts Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstības metu konkurss
02.08.2022.

Izsludināts Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstības metu konkurss