Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša un finanšu ministrs Arvils Ašeradens šonedēļ viesojās Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskajā centrā Torņakalnā, lai apspriestu paveikto LU stratēģisko mērķu sasniegšanā, izaicinājumus izglītības sistēmas attīstībā un augstākajā izlītībā kopumā.

Iepazīstoties ar LU Akadēmisko centru un Universitātes plāniem tālākai attīstībai, finanšu ministrs A. Ašeradens atzina, ka notikušās pārmaiņas ir pārsteidzošas un būtiskas. “Cilvēkkapitālam būtiska ir zināšanu pārnese un šeit lielu lomu spēlē universitātes. Mums ir svarīgi mācīties no pasaules pieredzes, veidot ekselences un zinību centrus, kas pārņem un pieņem labāko praksi, tai skaitā kritizē politiķus un akadēmiskajai sabiedrībai būtu jāpiedāvā arī attīstības risinājumi Valstij aktuālos jautājumos. Diskusijas ir kodols sabiedrības un politikas veidošanā,” sacīja finanšu ministrs.

Vienlaikus viņš atzīmēja, ka pārmaiņu brīžos, kad notiek vadības maiņa, ir nepieciešams nodrošināt uzsākto ideju turpināšanu un te liela loma būs LU Padomei. “Jaunais LU rektors ienesīs jaunu dvesmu, bet esošais virziens LU attīstībā ir pareizs un atbalstāms,” sacīja ministrs.

Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša, vērsa uzmanību, ka LU pašlaik atrodas “jauna cikla sākumā" - notiek jaunā rektora izvēlēšanas process, noslēdzies nekustamo īpašumu pārorganizācijas cikls un tiek attīstīts Akadēmiskais centrs Torņakalnā, kā arī uzsākta iekšējā LU konsolidācija. “Nekustamo īpašumu pārvaldība līdz šim ir noritējusi labi, bet darāmā vēl daudz, lai infrastruktūras attīstība notiktu roku rokā ar studiju kvalitātes un zinātniskās izcilības kāpināšanu,” sacīja ministre.  Valsts ir ieinteresēta, lai LU ir valsts ekonomikas izaugsmes dzinējspēks, kas sabiedrībai un politikas veidotājiem piedāvā nozīmīgas idejas. “Uzdrīkstieties radīt pārdrošas idejas un nākt klajā, radiet pamatu diskusijām un inovācijām, kas izmainīs sabiedrisko domu un dos nākamos impulsus Latvijas attīstībai,” aicināja ministre.

Akadēmiskajā centrā Torņakalnā LU veido starpdisciplināru, atvērtu un uz inovācijām vērstu izcilu darba un studiju vidi. Šobrīd tur atrodas Dabas māja un Zinātņu māja, nākamā durvis vērs Rakstu māja. LU Akadēmiskajā centrā plānota arī Tehnoloģiju, Sporta, Veselības mājas, viesnīca studentiem un zinātniekiem.

LU Akadēmiskā centra attīstība ir LU stratēģiju 2021. - 2027. gadam atbalstošs pasākums, kam jāsekmē Universitātes starptautiskā atpazīstamība, unikāls studiju piedāvājums un augsta absolventu konkurētspēja, uz sadarbību un inovācijām vērsta kultūra, kā arī iekļaušanās Eiropas zaļajā kursā.

Dalīties