Turpinot finansējuma pieejamības līgumu noslēgšanas procesu, jūnija beigās LU Akadēmiskajā centrā viesojās Luksemburgā bāzētās EIB un Parīzē bāzētās EPAB delegācijas. Kā nākamie projekti, kas novērtēti kā atbilstoši starptautisko finanšu institūciju finansējuma nosacījumiem, ir Sporta māja un Veselības māja, kuriem EPAB Padome jau apstiprinājusi finansējumu.

Eiropas Investīciju bankas (EIB) delegācija vizītes laikā pauda gandarījumu, ka Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskajā centrā Torņakalnā pilnā sparā notiek Rakstu mājas būvniecība, kas tiek atbalstīta ar EIB piešķirto kredītu 30 miljonu EUR apmērā. Augstie projektu vadības un organizācijas pārvaldības standarti ir bijuši izšķiroši, lai starptautiskās finanšu institūcijas turpinātu sadarbību ar LU. EIB atbalsta vairākus Akadēmisko centru projektus visā Eiropā, tomēr Universitātes Akadēmiskais centrs Torņakalnā ir vienīgais Baltijas valstīs.

LU Akadēmiskā centra finansēšanā piedalās arī Eiropas Padomes attsīstības banka (EPAB). Bankas sadarbība ar LU notiek kopš 2017. gada, kad tika noslēgts pirmais finanšu aizdevuma līgums par 11,5 miljoniem EUR Rakstu mājas būvniecībai, un sadarbību plānots turpināt – EPAB atbalstīs Sporta mājas un Veselības mājas projektus 15 miljonu EUR apmērā, par ko ir lēmusi Eiropas Padomes attīstības bankas Padome.

LU rektors prof. I. Muižnieks: “EIB un EPAB ir pārliecinājušās par Akadēmiskā centra attīstības virzību, un šobrīd esam finansējuma pieejamības līguma noslēgšanas procesā nākamajam attīstības etapam. Kopš Universitātes Senāts 2004. gada Attīstības stratēģijā ieskicēja vienota studiju un zinātniskā centra veidošanu, ir atklāta gan Dabas māja un Zinātņu māja, gan pavisam drīz durvis vērs Rakstu māja. Pagājušogad LU Senāta virzītais un Padomes apstiprinātais Nekustamo īpašumu attīstības plāns līdz 2027. gadam paredz neapstāties attīstībā, bet gan turpināt kopīgiem spēkiem veidot modernāko Akadēmisko centru Baltijā – lai jaunās paaudzes paliek dzimtenē.”

Prof. I. Muižnieks arī norāda, ka ņemot vērā Akadēmiskā centra starptautisko mērogu, tā attīstībā iesaistīta ir ne tikai LU saime, EIB un EPAB, bet arī vairākas nevalstiskās organizācijas, starptautiskās auditorkompānijas un dažādi stratēģiskie partneri, piemēram – “Ekonomistu apvienība”; “Ernst & Young”; “PricewaterhouseCoopers”, “RailBaltica”; “Rīgas valstspilsētas pašvaldība”.

Saskaņā ar LU Nekustamo īpašumu attīstības plānu un saņemot banku atbalstu, nākamā tiks attīstīta Sporta māja jeb sporta komplekss plašajai universitātes saimei, vietējiem iedzīvotājiem un Rīgas viesiem. Sporta mājai durvis vērt paredzēts 2026. gada pašā nogalē. Gadu vēlāk, 2027. gadā, plānots atklāt studiju, zinātnes un pētniecības bāzi ambulatoro pakalpojumu jomā (Veselības māju), kas veidos ārstniecības, pedagoģijas un zinātnes sinerģiju un veicinās jaunu ārstniecības tehnoloģiju izstrādi.

Pašlaik turpinās sadarbība ar starptautiskajām finanšu institūcijām, kā arī pašlaik notiek pēdējie sagatavošanās darbi, lai virzītu saskaņošanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā un Finanšu ministrijā Studentu un viesu mājas projektu. Tā tiks uzbūvēta, iepirkuma rezultātā piesaistot ilgtermiņa privāto investoru – publiskās un privātās partnerības ietvaros.

LU Akadēmiskajā centrā līdz šim veiktās investīcijas sasniedz 84,3 miljonus EUR, un saskaņā ar LU attīstības plāniem, to kopējais apjoms līdz 2027. gadam varētu sasniegt 236,4 miljonus EUR, ieskaitot publiskās un privātās partnerības projektu. Tālākie plāni ietver LU Tehnoloģiju mājas būvniecību, kā arī atbilstoši Akadēmiskā centra teritorijas attīstības vīzijai – vietu nākotnes attīstībai un potenciālām māju piebūvēm.

EIB dibināta 1958. gadā, un tā ir starptautiska finanšu institūcija, kas nodrošina finansējumu un speciālās zināšanas pārdomātiem un ilgtspējīgiem ieguldījumu projektiem Eiropā un ārpus tās. EIB galvenā prioritāte ir atbalsts izaugsmei un nodarbinātībai. No 1994. gada EIB ir nodrošinājusi līdzfinansējumu 70 projektiem Latvijā 2,55 miljardu EUR apmērā.

EPAB dibināta 1956. gadā, un tā nodrošina aizdevumus un garantijas 43 bankas dalībvalstīm. Latvija par EPAB dalībvalsti kļuva 1998. gadā. Banka ir būtisks instruments Eiropas solidaritātes rīcībpolitikai. Banka finansē sabiedriski nozīmīgus projektus.

Dalīties