Tikšanās mērķis bija apspriest aktualitātes augstākās izglītības nozarē, kā arī informēt par LU attīstības plāniem, vienlaikus pārrunājot daudzas sasāpējušas problēmas.

Iepazīstinot ar Valdības deklarācijā iekļautajiem uzdevumiem un rīcības plāna projektu ministre aicināja līdz mēneša beigām iesniegt komentārus un priekšlikumus, lai kopīgiem spēkiem realizētu plānā ietvertās aktivitātes.

Diskusijā par izaicinājumiem zinātnes un pētniecības kontekstā Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša uzsvēra: “Mūsu kopīgs uzdevums ir –  augstākās izglītības sistēmā panākt būtisko izglītības kvalitātes un starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanu. Savukārt nozares aktuālākie jautājumi ir studentu atbiruma mazināšana un nepieciešamā pedagogu skaita nodrošināšana Latvijas izglītības sistēmā.”

Savukārt LU Padomes priekšsēdētājs Ivars Kalviņš un LU rektors Indriķis Muižnieks norādīja uz nepieciešamību paaugstināt gan studiju, gan zinātnes bāzes finansējumu, lai Latvijas augstākā izglītība nezaudētu konkurētspēju un ne tikai saglabātu, bet arī arvien uzlabotu izglītības un zinātnes kvalitāti. Lai to nodrošinātu, nepieciešams paplašināt vadošā akadēmiskā personāla loku Latvijas augstākajā izglītībā un zinātnē, piesaistot un motivējot izcilus zinātniekus efektīvam darbam universitātēs. Ilglaicīgas nodarbinātības (tenūras) sistēma sekmīgi darbojas citās Eiropas valstīs. Pārrunātais jaunais akadēmiskā personāla karjeras modelis raisīja spraigas diskusijas, it īpaši par personāla atlases kritērijiem un darba uzdevumiem.

Iepazīstinot ministri ar LU Akadēmiskā centra attīstību, prof. Andrejs Ērglis uzsvēra, ka starptautiski konkurētspējīga universitāte nav iedomājama bez sporta infrastruktūras. Eiropas Investīciju bankas vērtējumā LU finanšu kapacitāte ir pietiekoša, lai realizētu Akadēmiskā centra attīstības III posma projektus, tai skaitā sporta halli.

Tikšanās laikā LU aktualizēja arī jautājumus par zinātnisko institūciju iesaisti civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas modernizācijā Latvijā, LU akadēmiskās bibliotēkas tālākās darbības perspektīvu, gatavojoties tās 500 gadu izveides gadadienai, LU Nekustamo īpašumu attīstības plāna virzību Ministru kabinetā un citus aktuālus jautājumus, kuru risināšanā nepieciešama sadarbība ar IZM.

Dalīties