Eiropas Investīciju banka (EIB) ir gadiem ilgs LU partneris Akadēmiskā centra attīstības programmā, kas ir ticējis vīzijai par Akadēmiskā centra izveidi Torņkalnā, piedaloties Zinātņu un Rakstu mājas finansēšanā. EIB turpina prakses programmu un ir atvērusi pieteikšanos praksei Viļņas birojā.

Prakses mērķis

Viens no galvenajiem Ārējā biroja mērķiem ir sniegt ar ietekmi saistītu informāciju bankas galvenajam birojam. Jūs palīdzēsiet un sagatavosiet brīfingu un ziņojumu, lai gūtu skaidru priekšstatu par pašreizējo situāciju reģionā saistībā ar EIB aktivitātēm. Papildus Jūs sniegsiet atbalstu, lai labāk pārstāvētu un popularizētu EIB grupu (EIB un EIF) Baltijas valstīs. Turklāt Jūs iesaistīties ārējās komunikācijas pasākumos, lai veicinātu EIB grupas jaunās iniciatīvas.

Pienākumi

Ārējā biroja vadītāja un atbildīgās nodaļas vadītāja uzraudzībā un sadarbībā ar citiem komandas locekļiem Jūs piedalīsities iekšējās un ārējās komunikācijas aktivitātēs. Precīzāki pienākumi:

  • apkopot sociālekonomisko un politisko informāciju un ziņot par to galvenajam birojam;
  • piedalīties piezīmju un instruktāžu sagatavošanā EIB vadībai;
  •  piedalīties komunikācijas pasākumos, lai popularizētu EIB noteiktajā reģionā;
  • atbalstīt komunikācijas aktivitātēs (tostarp sociālajos medijos).

Akadēmiskā kvalifikācija un profesionālās prasmes

  •  pēdējais studiju gads vai augstskolas/bakalaura grāds politikas zinātnē, ekonomikā, finansēs, komunikācijā vai saistītās studijās;
  •  zināšanas par ES un starptautiskajām institucionālajām un politiskajām sistēmām būtu priekšrocība;
  • izpratne par EIB grupas darbībām un politiku, tostarp tās ārējo biroju darbību, būtu priekšrocība;
  • pieredze komunikācijas tipa aktivitātēs un sociālajos medijos būtu noderīga;
  • teicamas zināšanas par standarta Microsoft Office rīkiem (Word, Excel un PowerPoint);
  • teicamas angļu valodas zināšanas rakstiski un mutiski. Baltu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.

Prakses ilgums ir 5 mēneši ar iespējamu pagarināt līdz 6 mēnešiem, ja to pieprasa universitāte. Sākuma datums ir 2023. gada 1. marts vai aprīlis.

!Pieteikšanās līdz 6. decembrim!

Plašāku informāciju par prakses vietu skatiet šeit:https://www.eib.org/en/about/careers/categories/traineeship-and-graduate.htm

Dalīties