Eiropas Padomes Attīstības banka (EPAB, The Council of Europe Development Bank), kas šobrīd piedalās Latvijas Universitātes (LU) Rakstu mājas būvniecības finansēšanā, ir gatava turpināt atbalstīt vērienīgus infrastruktūras projektus Baltijas valstīs, lielu vērību pievēršot ilgtspējīgas attīstības un klimatneitralitātes nodrošināšanai.  

Tā Baltijas jūras reģiona inovāciju, investīciju un attīstības konferencē paziņoja EPAB viceprezidents mērķa grupas valstīm Tomāšs Bočeks.

"Lai attīstības projektu īstenošana būtu vēl sekmīgāka, jāturpina uzlabot sadarbība starp dažādām valsts attīstības bankām atšķirīgos līmeņos, tostarp iekļaujot starptautiskas finanšu institūcijas un nacionālas attīstības bankas," savā uzrunā uzsvēra T. Bočeks.

Pēc viņa vārdiem, attīstības un investīciju bankām ir milzīga loma globālo problēmu risināšanā, tostarp COVID-19 seku mazināšanā, virzībā uz klimatneitralitātes mērķiem, nevienlīdzības mazināšanā pasaulē un mūsdienu prasībām atbilstošas izglītības iespēju nodrošināšanā ikvienam sabiedrības loceklim.

"EPAP tuvākie mērķi Baltijas reģionā ietver klimatneitralitātei un ilgtspējīgai attīstībai veltītus projektus," rezumēja T. Bočeks.

2017. gada nogalē Latvijas Universitātes (LU) akadēmiskā centra attīstības otrā posma projektu attīstībai tika piešķirti 12 miljoni eiro, kā ietvaros uzbūvēta Zinātņu māja un šobrīd top Rakstu māja. LU attīstības plāni paredz LU Akadēmiskajā centrā apvienot praktiski visus LU studentus un mācībspēkus. Tā ir mūsdienīga, motivējoša un aizraujoša vide ar modernu aprīkojumu, kura dos papildu stimulus Latvijas izglītības konkurētspējai un pavērs ceļu jauniem Latvijā radītiem zinātniskiem atklājumiem un tehnoloģijām.

2021. gada 18. novembrī EPAB Administratīvā Padome apstiprināja atbalstu Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra attīstības trešajam posmam, kura centrā ir Veselības mājas un Sporta mājas projekti, kas novērtēti kā piemēroti bankas finansējuma saņemšanai 15 miljonu eiro apjomā.

EPAB ir daudzpusēja starptautiska finanšu institūcija ar izteiktu sociālo mandātu tās darbībā. Banka izveidota 1956. gadā ar sākotnējo mērķi rast risinājumus bēgļu un migrantu problēmām, un tā turpina atbalstīt projektus, kuriem ir liela sabiedriskā ietekme. Tās uzmanības centrā ir sociālās kohēzijas un integrācijas centieni sadarbībā ar reģionālām un nacionālām attīstības bankām un citām valsts iestādēm visās dalībvalstīs, lai vajadzīgais atbalsts nonāktu līdz galvenajām mērķa grupām, tostarp pašvaldībām, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, projektiem dzīves apstākļu un veselības aprūpes uzlabošanai gan pilsētās, gan lauku reģionos.

Šobrīd EPAB nodrošina aizdevumus un galvojumus 42 bankas dalībvalstīm. EPAB investē sociālajos projektos, kas atbilst trīs galvenajām darbības jomām – iekļaujoša izaugsme, atbalsts mazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem un ilgtspējīga vide.

Latvija pievienojās attīstības bankai 1998. gada 14. septembrī. EPAB tās dabības gados Latvijā saskaņā ar Finanšu ministrijas datiem investējusi vairāk nekā 373 miljonus eiro.

Dalīties