Latvijas Universitātes rektors prof. Indriķis Muižnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents akadēmiķis Ivars Kalviņš. © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments.

Piektdien, 11. martā, Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks un Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš parakstīja līgumu, ar ko tiek nostiprināta abu institūciju sadarbība Civilās aizsardzības koordinācijas centra izveidē.

Ņemot vērā ģeopolitisko un epidemioloģisko situāciju Eiropā un pasaulē, kā arī atzīstot, ka civilās aizsardzības sistēma ir nacionālās drošības sistēmas sastāvdaļa, kas ir pamats efektīvai un visaptverošai valsts aizsardzības sistēmas funkcionēšanai, nodrošinot civilo un militāro institūciju un resursu savstarpēju koordināciju un spēju harmonizāciju, centra attīstības programma uzskatāma par nozīmīgu ieguldījumu civilās aizsardzības sistēmas pilnveidei.

Līgumā paredzēts, ka Civilās aizsardzības koordinācijas centra attīstības programma ietver sevī vairāku darbības virzienu apzināšanu un operatīvās darbības modeļa izstrādi, kā piemēram, zinātnisko pētījumu un tehnoloģiju ieviešanu, monitoringu – operatīvās informācijas (potenciālie apdraudējumi) analīzi un rīcības plāna koordināciju, iesaistīto institūciju sadarbības modeļa izstrādi, ieskaitot tam nepieciešamo infrastruktūru un resursus.

Lai nodrošinātu Civilās aizsardzības koordinācijas centra attīstības ilgtstpēju, plānots diskusijās par Civilās aizsardzības koordinācijas centra attīstības programmu iesaistīt sociālos un zinātniskos partnerus, tostarp Latvijas un Baltijas jūras valstu akadēmiskās un zinātniskās institūcijas un inovāciju ietilpīgos uzņēmumus.

Dalīties