Rakstu mājas vizualizācija

Rīgas pilsētas būvvalde ir izsniegusi būvatļauju Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskā centra Rakstu mājas būvniecībai. Būvdarbus ir plānots uzsākt š.g. rudenī, savukārt jaunās mājas atklāšana ir paredzēta 2023. gadā.

Šobrīd vēl turpinās darbs pie Rakstu mājas tehniskā projekta izstrādes un būvdarbus LU Akadēmiskā centra teritorijā Torņakalnā, Jelgavas ielā 1, Rīgā ir plānots uzsākt jau šī gada rudenī. Rakstu māja atradīsies uz dienvidiem no Zinātņu mājas, blakus Vienības gatvei un tās nodošana ekspluatācijā ir paredzēta 2023. gadā.

Pēc Rakstu mājas atklāšanas uz šo jauno LU ēku pārcelsies sešas LU humanitāro un sociālo zinātņu fakultātes: Vēstures un filozofijas fakultāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte un Teoloģijas fakultāte. Plānots, ka jaunajā ēkā atradīsies arī trīs institūti: Latvijas Vēstures institūts, Filozofijas un socioloģijas institūts un Latviešu valodas institūts. Tāpat uz ēku pārcelsies arī LU Studentu biznesa inkubators, LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs, LU bibliotēka, Studentu pašpārvalde un Radio Naba studija.

Ņemot vērā, ka Rakstu mājas noslodze un cilvēku skaits būs lielāks nekā jau esošajās Dabas un Zinātņu mājās, Rakstu māja būs arī ietilpīgāka par divām iepriekšējām mājām - ēkā būs 8 virszemes stāvi, kā arī pagrabstāvs. Rakstu mājā būs transformējama 500 sēdvietu liela auditorija, meditācijas telpa, izstāžu zāle, kā arī divi ātriji.

LU rektors Indriķis Muižnieks: “Būvatļaujas saņemšana Rakstu mājai ir kārtējais atskaites punkts, kas apliecina, ka soli pa solim arī nākamais LU Akadēmiska centra projekts sekmīgi virzās uz nosprausto mērķi. Jau šobrīd esošās ēkas - Dabas un Zinātņu māja - ar ērtu un patīkamu vidi studijām un zinātniskajam darbam, ir viena no pievilcīgākajām augstākās izglītības iestādēm Baltijas reģionā, un tās potenciāls pieaugs ar katru īstenoto projektu. Līdz ar Rakstu mājas atklāšanu vienviet atradīsies lielākā daļa LU fakultāšu, kas sniegs iespēju gan strādāt un attīstīties sadarbībā un sinerģijā, gan ļaus Latvijas liekākajai universitātei kļūt vēl pievilcīgākai un konkurētspējīgākai gan vietējā, gan starptautiskā līmenī”.

Telpu izvietojums ir saskaņots ar visām fakultātēm un institūtiem, kuru mājvieta pēc 2023. gada būs Rakstu mājā. Ievērojams laiks ir veltīts tieši šiem plānojumiem un risinājumiem, lai panāktu optimālāko telpu izvietojumu.

Būvnieku pārstāvis RERE Grupa valdes priekšsēdētājs Guntis Āboltiņš-Āboliņš:Rakstu mājas projektu īstenojam mūsdienīgā izpildījumā, veicot darbus apvienotās projektēšanas un būvniecības kārtībā. Šādi strādājot, projektēšanas procesā esam iedziļinājušies vajadzībās un praktiskajos mērķos, kādi būs šo telpu lietotājiem nākotnē. Šī būs visietilpīgākā celtne visu trīs zinātņu māju vidū 4500 studentiem un 400 darbiniekiem. Ēkas plānojums ar maksimālu dienas gaismas izmantošanu, fasāžu atvērtību, telpu multifunkcionālajām iespējām un ērtu iekļaušanos jaunajā Akadēmiskajā centrā sniegs jaunu pieredzi mācībspēkiem, studentiem, darbiniekiem. Rūpīgi izstrādātie projektēšanas priekšdarbi ļaus būvēt precīzi, saskaņoti un augstākajā kvalitātē”.

Rakstu mājas būvniecībai 2017. gada 20. jūlijā Latvijas Universitāte noslēdza līgumu ar Eiropas investīciju banku par aizdevumu 30 miljonu eiro apmērā, savukārt 2020. gada septembrī LU parakstīja līgumu ar pilnsabiedrību “Rere BMV” par Rakstu mājas projektēšanu un būvniecību.

Dalīties