Zinātņu māja ir daļa no otrā LU Akadēmiskā centra attīstības posma. Ēka atklāta 2019. gadā, un tajā koncentrēti visi LU eksakto, medicīnas un dzīvības zinātņu nozaru pētniecības un studiju virzieni. Tā nodrošinot gan infrastruktūras, gan cilvēkresursu efektīvu izmantošanu un veicinot studiju un pētniecības nozaru sinerģiju – darbs kļūst vienotāks, radošāks un efektīvāks. Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījums ēkas izbūvē un aprīkošanā veido nozīmīgāko ieguldījuma daļu no projekta finansējuma.

 
 • Iekštelpu kopējā platība: 20018 m2;
 • Kopumā 15 auditorijas (lielākā ar 320 sēdvietām);
 • 430 darba vietas zinātniskajam un akadēmiskajam personālam;
 • 8 semināru telpas;
 • 78 zinātniskās un mācību laboratorijas;
 
 • Medicīnas fakultāte;
 • Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte.
 • Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts
 • Fizikas institūts
 • Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts
 • Atomfizikas un spektroskopijas institūts
 • Materiālu mehānikas institūts
 • Astronomijas institūts