2013. gada septembrī LU parakstīja līgumu par Dabas mājas būvniecību, un ekspluatācijā to nodeva 2015. gada septembrī. Kā līdzfinansējums tika piesaistīti ES struktūrfondu līdzekļi ERAF. Kopējās projekta izmaksas sastādīja 36 milj. EUR ar PVN.

Dabas mājas ēka ir projektēta, lai radītu vienlīdzīgas iespējas ikvienam ēkas lietotājam. Ir ievēroti priekšnosacījumi, lai būtu nodrošinātas katra indivīda patstāvīgas pārvietošanās iespējas, piekļūšana objektam, elementāro vajadzību nodrošināšana un iespēja patstāvīgi veikt nodomāto darbību un saņemt pakalpojumus.

Dabas mājas izveide radīja iespēju optimizēt apsaimniekošanas izmaksas, jo vienkopus ir koncentrētas vairākas struktūrvienības, kuras tiek nodrošinātas ar vienotiem pakalpojumiem.

  • Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte;
  • Ķīmijas fakultāte;
  • Bioloģijas fakultāte;
  • Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts;
  • Ķīmiskās fizikas institūts.

Tāpat arī Dabas mājā mācās Fizikas un matemātikas fakultātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas studenti un Medicīnas fakultātes farmācijas bakalaura un maģistra programmu studenti.

Nodarbības Dabas mājā notiek arī LU Jauno ķīmiķu skolai, Egila Birznieka Jauno ģeogrāfu skolai un Jauno biologu skolai.

Rādītāji Dati
Lietderīgā platība, m2 18,5 tūkst.
Auditoriju skaits 30
Studentu laboratoriju skaits 45
Zinātniski pētnieciskā darba laboratoriju skaits 69
Kopējais investīciju apjoms, EUR (ar PVN) 36 milj.