Rakstu mājas atklāšana gaidāma 2023. gada rudenī. Un tāpat kā Zinātņu māja tā ir otrais LU Akadēmiskā centra attīstības posms. Šobrīd Rakstu māja atrodas projektēšanas posmā.

LU rektors Indriķis Muižnieks: “Soli pa solim arī nākamais LU Akadēmiska centra projekts sekmīgi virzās uz nosprausto mērķi. Jau šobrīd esošās ēkas - Dabas un Zinātņu māja - ar ērtu un patīkamu vidi studijām un zinātniskajam darbam, ir viena no pievilcīgākajām augstākās izglītības iestādēm Baltijas reģionā, un tās potenciāls pieaugs ar katru īstenoto projektu. Līdz ar Rakstu mājas atklāšanu vienviet atradīsies lielākā daļa LU fakultāšu, kas sniegs iespēju gan strādāt un attīstīties sadarbībā un sinerģijā, gan ļaus Latvijas liekākajai universitātei kļūt vēl pievilcīgākai un konkurētspējīgākai gan vietējā, gan starptautiskā līmenī”.

  • Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte;
  • Humanitāro zinātņu fakultāte;
  • Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte;
  • Sociālo zinātņu fakultāte;
  • Teoloģijas fakultāte;
  • Vēstures un filozofijas fakultāte.

Rādītāji

Dati

Lietderīgā platība, m2

26k

Zemes platība, m2

45.5k

Stāvu skaits

Pagrabstāvs + 8

Darba vietu skaits

847

Apmeklētāju skaits dienā, vidēji

4900

Kopējais investīciju apjoms, EUR (ar PVN)

49M

Enerģijas patēriņš, kWh

95  kWh/m2 gadā

   

Kontakti: