Projekta mērķis - veidot LU Akadēmisko centru ar atbildību pret apkārtējo vidi. Tas nozīmē - radīt universitātei zaļu izaugsmi, nodrošinot videi un cilvēkam draudzīgu mācību un darba vietu. Zaļās universitātes idejas realizācija tiek balstīta uz 3 prioritāriem virzieniem:

  • atjaunojamās enerģijas iespēju izmantošana;
  • energoefektīvu un ilgtspējīgu ēku būvniecība;
  • viedās pilsētas, tai skaitā, viedās mobilitātes elementi.

Galvenos virzienus papildina arī virkne ārpus Akadēmiskā centra lokalizētu projektu, kas veicinās Zaļās universitātes projekta mērķu sasniegšanu.

Veidojot un attīstot LU Akadēmisko centru, tiek izmantotas daudzveidīgas atjaunojamās enerģijas iespējas. Ievērojamu daļu Akadēmiskā centra ēku jumtu platības aizņems tur izvietotie saules paneļi, tiek aplūkota iespēja izmantot arī tādu Latvijā radītu inovatīvu atjaunojamās enerģijas ražošanas hibrīdtehnoloģiju kā vertikālos mazjaudas vēja ģeneratorus apvienojumā ar saules paneļiem un termopāļiem.

Izmantojot jaunāko tehnoloģiju sniegtās iespējas, Akadēmiskajā centra ēkām būs vēl augstāka energoefektivitāte.

LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājas pamatos ir ievietoti termopāļi, kurus plānots kombinēt ar siltumsūkņiem un aktīvās dzesēšanas komplektiem, tādējādi ēkas apsildei izmantojot atjaunojamo dabas resursu - zemes siltumu, vasarā to transformējot aukstumā un ekonomējot  ēku  ventilācijai  patērēto  enerģiju. Šāds risinājums tiks izmantots arī  Rakstu  mājā un  nākamajos Akadēmiskā centra projektos. Papildus tam, strādājot pie LU Akadēmiskā centra III posma attīstības projektiem, tiek izskatīti arī dažādi citi iespējamie risinājumi, kurus piedāvā jaunākie tehnoloģiskie sasniegumi, piemēram, notekūdeņu siltuma atgūšana, ūdeņraža tehnoloģijas u.c.

Viens no viedās pilsētas būtiskiem elementiem ir viedā mobilitāte, kas nozīmē veidot tādus apstākļus, lai pārvietošanās radītu pēc iespējas mazāk emisiju, bet vienlaikus tā būtu ērta, droša un pieejama ikvienam.

Attīstot LU Akadēmiskā centra teritoriju, tiek pakāpeniski ieviesti tādi mobilitātes risinājumi, lai nokļūšanai uz un no studijām vai darba, prioritāri būtu iespējams izvēlēties sabiedrisko transportu vai pārvietoties ar velosipēdu vai elektroskūteri. Kopā ar sadarbības partneriem – pašvaldību, pilsētplānošanas ekspertiem – tiek meklēti risinājumi, lai arī gājēju nokļūšanu Akadēmiskajā centrā padarītu ērtāku un drošāku.