Projekta mērķis ir izveidot infrastruktūru, kas nodrošina Latvijas Universitātes radīto inovāciju komercializāciju, prototipu izstrādi līdz TLR6/7. Nodrošināt intelektuālā īpašuma aktīvu pārvaldību.

Tehnoloģiju mājā plānots koncentrēt visu LU zinātnes ekselenci, tajā būs moderni aprīkotas laboratorijas, un tā darbosies kā tehnoloģiju attīstības un pārneses centrs. Tehnoloģiju mājas sastāvā iekļauti trīs centri: 

 • dzīvības zinātņu centrs;
 • augstas enerģijas daļiņu centrs;
 • materiālmehānikas un prototipēšanas centrs.


“Zinātne ir viens no labākajiem instrumentiem, kā tuvināt cilvēkus inovāciju radīšanai. Tehnoloģiju mājas projekts iekļausies inovāciju sadarbības platformā, ļaujot straujāk attīstīt inovatīvus produktus un tehnoloģijas, sadarbojoties zinātnieku grupām no dažādām reģiona valstīm,” LU stratēģijas padomes priekšsēdētājs prof. Andrejs Ērglis.

 


Mērķis – nodrošināt jaunu tehnoloģiju un produktu izstrādi dzīvības zinātņu jomā, sadarbības attīstība ar industriju un jaunuzņēmumu veidošana. Radīt materiāltehnisko bāzi jaunu tehnoloģiju, ražošanas sistēmu un produktu un pakalpojumu radīšanai farmācijas un medicīnas nozarēs. 
 


Mērķis – izveidot infrastruktūru, lai komercializētu augstas enerģijas starojuma pētniecību, atbalstīt gan esošās radiācijas tehnoloģijas, gan inovatīvu tehnoloģiju izstrādi, stiprināt akadēmisko aprindu un rūpniecības partnerību radiācijas zinātnes un tehnoloģiju jomā. 

“Jau šobrīd LU ir daudz projektu, kuros tiek izstrādāti prototipi, kuru tehnoloģiju gatavības līmenis vēl ir zems. Ir nepieciešams specifisks aprīkojums, lai paceltu šo prototipu tehnoloģiju gatavības līmeni un pievirzītu tos tuvāk tirgum,” Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūta direktors, centra zinātniskais eksperts, Dr. ķīm. Donāts Erts. 
 

 

Mērķis – attīstīt kompozīto materiālu izpēti aviācijas un kosmosa nozares vajadzībām, jaunu materiālu, prototipu un ražošanas tehnoloģiju dizains un modelēšana. 

“Tehnoloģiju mājas materiālmehānikas un prototipēšanas centrā cita starpā ir paredzētas materiālu testēšanas iekārtas, kas ļaus veikt starptautiski konkurētspējīgus augstas kvalitātes zinātniskus pētījumus. Jau šobrīd kā vienīgie Baltijā veicam materiālu un konstrukciju testēšanu akreditētā laboratorijā. Kas svarīgi – Tehnoloģiju mājā ir paredzēta laboratorija, kur būs iespējams izgatavot paraugus no kompozītmateriāliem un vēlāk arī prototipus ar, piemēram, 3D drukas palīdzību,” LU Materiālu mehānikas institūta direktors, centra zinātniskais eksperts Egils Plūme. 
 

 

Augstas enerģijas daļiņu centrs

Materiālu zinātnes un prototipēšanas centrs

Dzīvības zinātņu

 centrs

Tehnoloģijas pārneses birojs

Plānotās darbības jomas:

 • Radiācijas testēšana
 • Radiofarmpreparātu ražošana
 • Analītiskie pakalpojumi
 • Radiācijas sterilizācija
 • Pētniecība

Plānotās darbības jomas:

 • Matemātiskā modelēšana
 • Prototipu un ražošanas procesu izstrāde
 • Materiālu testēšana
 • Pētniecība

Plānotās darbības jomas:

 • Pakalpojumi

farmācijas nozarē

 • Biotehnoloģiju ražošanas sistēmu izstrāde
 • Pētniecība

 

Plānotās darbības jomas:

 • Procesu pārvaldība
 • Juridiskais atbalsts
 • Infrastruktūras uzturēšana, plānošana
 • Sertifikācijas un kvalitātes kontrole
 • IT atbalsta funkcijas

 

Tehnoloģiju pārneses biroja (TPB) pamatfunkcijas:

 • Komercializācijas procesa vadība;
 • Juridiskais atbalsts;
 • Projektu pieteikumu sagatavošanas atbalsts
 • Mārketinga pakalpojumu nodrošināšana;
 • Informācijas par infrastruktūru un tās pieejamību “online”;
 • Zinātniskās infrastruktūras uzturēšana un dalīto iekārtu pārvaldības organizācija;
 • Sertifikācijas un kvalitātes kontrole.
   

Rādītāji

Dati

Platība, m2

7.7k

Stāvu skaits

2

Zemes platība, m2

1.5k

Darba vietu skaits

50

Celtniecības izmaksas, EUR (ar PVN)

8.9M

Iekārtu izmaksas, EUR (ar PVN)

36.2M

Investīcijas kopā

45.1M

Enerģijas patēriņš, kWh

120k

Uzturēšanas izmaksas gadā, EUR

330k

Kontakti:

Reinis Rotkalis