Pēdējos gados ir būtiski mainījušās studentu prasības un vajadzības attiecībā uz universitāšu izmitināšanas pakalpojumiem – šobrīd arvien svarīgāks kļūst privātums un iespēja dzīvot vienam, privātas labierīcības un duša, kā arī iespēja atpūsties, mācīties vai nodarboties ar visdažādākajām aktivitātēm kopā ar citiem studentiem.

Studentu un viesu mājas projekts paredz risināt šīs vajadzības izbūvējot jaunu dienesta viesnīcu ar 400 gultas vietām Akadēmiskā centra teritorijā. Mājā ir plānots veidot modernu un patīkamu vidi, ņemot piemēru no Rietumeiropas universitātēm. Studentu un viesu māja ir neatņemama Akadēmiskā centra sastāvdaļa un, kopā ar plānotajām Veselības, Tehnoloģiju un Sporta mājām, tā veidos Akadēmisko centru par pilnvērtīgu zinātnisko pilsētiņu ar plašu pakalpojumu klāstu. LU izskata iespēju projektā iesaistīt privāto partneri, piemērojot publiskās privātās partnerības (PPP) modeli.

Studentu un viesu mājas atklāšana plānota 2027. gada nogalē.

Studentu un viesu mājas projekta mērķis ir izbūvēt dienesta viesnīcu Akadēmiskā centra teritorijā, nodrošinot vides pieejamību un mūsdienu prasībām atbilstošu pakalpojuma līmeni.

1. Studentu un viesu mājas augstais pakalpojuma līmenis, mājīgā un iekļaujošā vide pašā Akadēmiskā centra sirdī būs viens no iemesliem ārvalstu studentiem un viespasniedzējiem izvēlēties par labu Latvijai un LU.

2. Maģistrantūras un doktorantūras studenti veido lielāko daļu no Studentu un viesu mājas mērķauditorijas, sniedzot tiem plašākas izvēles iespējas īres tirgū.

3. Studentu un viesu mājas vide būs piemērota studentu savstarpējai sadarbībai un inovāciju radīšanai, dodot iespēju studentiem ne tikai piedzīvot pilnvērtīgu studentu dzīvi ar visdažādākajiem pasākumiem un aktivitātēm, bet arī sniedzot būtisku ieguldījumu zinātnē, gan no dienesta viesnīcas dzīvokļa, gan no tuvumā esošajām Dabas, Zinātņu un Rakstu mājām.

4. Studentu un viesu māja nodrošinās līdz šim maz apdzīvoto Torņakalna daļu starp Torņakalna staciju un Kīleveina grāvi ar patstāvīgiem iedzīvotājiem, stimulējot ne tikai LU izaugsmi, bet arī radot jaunas iespējas privātajam sektoram attīstīt jaunus pakalpojumus, veicinot Torņakalna attīstību un jauna centra veidošanos Rīgā.

  • Vienvietīgi un divvietīgi dzīvokļi ar sanitāro mezglu un virtuvi;
  • Atpūtas un mācību telpas;
  • Studentu padomes biroja telpas;
  • Telpas kioskam, nelielam pārtikas veikalam vai kafejnīcai.

Rādītāji

Dati

Gultas vietu skaits

400

Lietderīgā platība, m2

7.6 tūkst.

Darba vietu skaits

8

Kopējais investīciju apjoms, EUR (bez PVN)

20 milj.

Enerģijas patēriņš, kWh

88  kWh/m2 gadā

Uzturēšanas izmaksas gadā, EUR

315 tūkst.