Projekta ietvaros paredzēts veikt Botāniskā dārza modernizāciju, uzlabot apmeklētājiem pieejamo teritoriju, radīt infrastruktūru, lai varētu palielināt apmeklētāju skaitu, palielināt ieņēmumus, veicinot Botāniskā dārza finansiālu stabilitāti. 

Veicot projekta izstrādi, kopīgi ar Botāniskā dārza vadību un Infrastruktūras departamentu kā galvenās infrastruktūras attīstības prioritātes (pirmā kārta) tika noteiktas:

  • Palmu mājas rekonstrukcija;
  • Ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija un pilnveidošana;
  • Atpūtas vietas, rotaļu laukuma izveide.
     

Rādītāji

Dati

Apbūves platība

1.2k

Zemes platība (ha)

14.8

Darba vietu skaits

50

Apmeklētāju sk. dienā, vidēji

140

Būvniecības un labiekārtošanas izmaksas (ar PVN)

840k

Iekārtu izmaksas

-

Enerģijas patēriņš (kWh)

142k

Uzturēšanas izmaksas gadā

34k