Palmu mājas atjaunošanas projekta ietvaros 1971. gadā būvētās oranžērijas ēkai kopā ar citām botāniskā dārza ēkām tiks veikti atjaunošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas darbi, lai būtu iespējams nodrošināt turpmāku tās ekspluatāciju un paaugstināt energoefektivitāti tajā. 

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu LU ēkā Kandavas ielā 2, Rīgā, atjaunojot Palmu māju. 

1.Tiks paaugstināta energoefektivitāte LU ēkā Kandavas ielā 2, Rīgā. 

2.Tiks izbūvēti kvalitatīvi, mūsdienīgi, funkcionāli, energoefektīvi un ekspluatācijā droši būvobjekti. 

Saskaņā ar veiktā energoaudita rezultātiem un ēkas tehnisko apsekošanu, ēkā plānots īstenot šādus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus: 

1. Norobežojošās konstrukcijas palmu mājā: polikarbonāta aizvietošana ar stikla fasādi jumtā, energoefektīva polikarbonāta uzstādīšana ārsienām; horizontālo laipu demontāža vai pārbūve, novēršot termiskos tiltus; stikla bloku rietumu fasādē un sendvičpaneļu austrumu fasādē demontāža un aizvietošana ar mūsdienu prasībām atbilstošo būvkonstrukciju; ēkas cokola renovācija un pārbūve, izveidojot vertikālo siltuma izolāciju 15 cm biezumā vismaz 50 cm zem zemes līmeņa;  

2. Inženiersistēmas palmu mājā: apkures sistēmas palmu mājā pārbūve, paredzot zemas temperatūras liela laukuma energoefektīvos sildķermeņus (piemēram, ar gaisa paneļiem); žalūziju uzstādīšana elektroenerģijas skaitītāju ventilācijas iekārtu uzstādīšana.  

3.Rekuperatīvo ventilācijas iekārtu uzstādīšanu, kas nodrošinātu augiem nepieciešamo gaisa apmaiņu, ar iespēju uzstādīt dažādus režīmus un laika grafikus. 

Rādītāji 

Dati 

Platība, m2 

1157.4 

Izmaksas, EUR 

0.86 milj. (t.sk. 221 722.5 ERAF finansējums un 39 127.5 valsts budžeta finansējums)