LU vēsturiskās ēkas Raiņa bulvārī 19, Rīgā, logu atjaunošanas projekta realizācija uzsākta 2022. gadā, un to plānots realizēt līdz 2026. gadam. Projektam plānots piesaistīt Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos”. 

LU vēsturiskās ēkas Raiņa bulvārī 19, Rīgā, esošo logu, durvju un vitrāžu nomaiņa un restaurācija energoefektivitātes paaugstināšanai. 

Tiks uzlabota ēkas energoefektivitāte par 17 kWh/m2 gadā. 

Projekta ietvaros plānots veikt: bēniņu un Lielās aulas siltināšanu; logu, palodžu, un logu ailu  atjaunošanu; ārdurvju restaurāciju, kā arī jumta virsgaismu nomaiņu. 

Rādītāji 

Dati 

Logu skaits 

615 

Ēkas kopējā platība, m2 

15014.5 

Jumta logu laukums, m2 

256 

Aulas jumta loga laukums, m2 

173 

Bēniņu laukums, m2 

886 

Esošais apkures patēriņš, kWh/m2 gadā 

92 

Plānotais apkures patēriņš, kWh/m2 gadā 

75 

Izmaksas, EUR 

3 milj. 

R19 logu atjaunošanas projekta vadītājs