2021. gadā tika veikta LU dienesta viesnīcu izmitināšanas pakalpojuma kvalitātes analīze un tā norāda, ka esošo LU dienesta viesnīcu infrastruktūra ir novecojusi, nenodrošina studentiem arvien svarīgāko prasību par privātumu dzīvojamā telpā.  

Tādēļ tika izstrādāts LU esošo dienesta viesnīcu attīstības projekts, kas paredz līdz 2028. gadam ieguldīt 6,3 milj. EUR dienesta viesnīcu Tālivalža ielā 1b, Mazā Lubānas ielā 11 un Buļļu ielā 5 atjaunošanā, veidojot tās par atbilstošām, studentiem pievilcīgām dzīvošanas un īres maksas ziņā, tādējādi palielinot noslodzi un efektīgāku apsaimniekošanu, kas ilgtermiņā nodrošinātu ieguldīto investīciju atdevi un infrastruktūras atjaunošanas vajadzībām nepieciešamos finanšu līdzekļus. 

Veikt LU esošo dienesta viesnīcu atjaunošanu, atbilstoši studējošo vajadzībām, sekmējot izmitināšanas pakalpojuma kvalitāti un nodrošināt atbalsta pakalpojumu studiju un zinātniskajai darbībai. 

LU esošās dienesta viesnīcas kļūs studentiem pievilcīgākas, kas palielinās esošo dienesta viesnīcu noslodzi un ļaus veikt efektīvāku to apsaimniekošanu.  

Rādītāji 

Dati 

Platība, m2 

24 tūkst. 

Istabu skaits 

629 

Gultas vietu skaits 

1887 

Izmaksas, EUR 

6.3 milj. 

Papildinošo attīstības projektu direktors

Einārs Holms