2017. gada beigās tiek uzsākts darbs pie Akadēmiskā centra attīstības programmas III posma projektiem – tehnoloģiju pārneses centra, sporta kompleksa un studentu dienesta viesnīcas idejām. 2017. gada oktobrī, sarunās ar RD vadību un Rīgas Veselības centru izkristalizējās ideja veidot kopīgu ambulatorās aprūpes ekselences centru un zinātniski pētniecisko bāzi jaunu ārstniecības tehnoloģiju izstrādei. Jau 2017. gada novembrī šīs attīstības idejas LU prezentē EIB ekspertiem. Izvērtējot LU inovāciju potenciālu un ieguvumus sabiedrībai pēc projektu realizācijas, EIB piedāvā LU konsultatīvu atbalstu III posma projektu strukturēšanā un priekšizpētē, piedāvājot arī tehnisko palīdzību finansējuma veidā. 

2018. gada 26. martā LU un EIB, paraksta sadarbības līgumu par ACAP trešā posma projektu priekšizpēti, saskaņā ar kuru 20 mēnešu laikā EIB un LU komandas kopīgi veic tirgus izpēti un sagatavo projektu biznesa plānus un nepieciešamos dokumentus projektu realizācijai. 2018.gada augustā tiek uzsākts priekšizpētes darbs pie Akadēmiskā centra attīstības programmas III posma projektiem.

Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskā centra attīstības programmas (ACAP) aptver vairāku  attīstības projektu sagatavošanu.

ACAP projekti:

  • Veselības māja – ambulatorās aprūpes, studiju un pētniecības komplekss, iekļaujot ģimenes ārstu kompetences centru un sporta zinātnes centru;
  • Tehnoloģiju māja – dzīvības zinātņu, materiālzinātņu un augstas enerģijas starojuma tehnoloģiju centrs;
  • Sporta māja – sporta komplekss, sporta zinātnes un funkcionālās medicīnas centrs;
  • Studentu un viesu māja – studējošo dienesta viesnīcas un sociālā atbalsta infrastruktūra, apartamenti darbiniekiem, viespasniedzējiem un viespētniekiem.

LU papildinošie attīstības projekti: