Eiropas Investīciju bankas (EIB) konsultantu vērtējumā, LU finansiālās iespējas ir stabilas un nodrošina lielu elastību gan uzņemties liela mēroga projektus, gan atbalstīt tos, nepieciešamības gadījumā nodrošinot papildu ikgadējās naudas plūsmas no saviem finanšu resursiem. 

EIB apstiprina, ka apsver iespēju iesaistīties LU Akadēmiskā centra projekta finansēšanā arī tā trešajā kārtā.

“Šobrīd Eiropas Savienība sastopas ar vienu no visgrūtākajiem brīžiem tās vēsturē. Koronavīrusa pandēmijai būs spēcīga ietekme uz ekonomiku, un mums ir jāspēj reaģēt vienoti un pārliecinoši, neizšķērdējot ne minūti. EIB jau vairākkārtīgi ir parādījusi, ka tā spēj sniegt atbalstu tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Un tā ir gatava to darīt vēlreiz,” uzsver EIB viceprezidents Tomass Estross (Thomas Östros). Viņš arī uzskata, ka Latvija ir spējusi pierādīt savu ilgtspēju, un EIB ir gatava savu iespēju robežās turpināt atbalstīt šīs valsts projektus.

EIB eksperti piedāvā piecus finanšu modeļus iecerēto LU attīstības projektu īstenošanai. Kā vēlamāko eksperti izceļ modeli, kur LU daļu no projektiem īsteno sadarbībā ar publisko partneri, bet pārējie projekti tiek veikti publiskās-privātās partnerības (PPP) ietvaros vai izmantojot LU pašu kapitālu un aizņēmumu. 

Kā potenciālos III posma attīstības programmas finansējuma avotus EIB konsultāciju centrs iesaka Eiropas Savienības  struktūrfondu grantus, starptautisko aizdevēju finansējumu, LU pašu kapitāla ieguldījumus vai investoru piesaistītus līdzekļus privātās-publiskās partnerības modeļa ietvarā.

“Pētījums ir devis ieskatu projektu finanšu parametros un palīdzējis LU sagatavot III posma plānus. Priekšizpētes ietvaros tika intervēti vairāki investori un nekustamo īpašumu projektu attīstītāji, kas sniedza vērtīgus ieteikumus. Ir izvērtēti dažādi iespējamie scenāriji un izpētītas augstskolas iespējas nodrošināt pašu kapitālu un aizņemties III posma attīstībai, piesaistot līdzekļus arī no savu nekustamo īpašumu pārdošanas. Ir arī ieskicēti dažādi privātās-publiskās partnerības risinājumi,” priekšizpēti raksturo EIB konsultāciju centra pārstāve Čiara Kontinenza (Chiara Continenza).