21.06.2019. 

Akadēmiskā centra attīstības programmas darba grupas sanāksme

LU piedalījās SIA "Grupa 93" organizētajā starptautiskajā pilsētplānošanas pasākumā MadCity, kas norisinājās 30. - 31.maijā, Rīgā. LU līdzdalības mērķis bija uzklausīt pieaicināto ekspertu radošus priekšlikumus par Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma iespējamiem risinājumiem.

Lai izvērtētu rezultātus dalībai "Mad City", kā arī citu saistīto notikumu, t.i., organizēto "Ideju plenēru" LU studentiem un veikto e-aptauju LU akadēmiskajam un vispārējam personālam, tika organizēta ACAP darba grupas sanāksme. 

Sanāksmes laikā rektors I. Muižnieks iepazīstināja visus dalībniekus, tostarp, ACAP darba grupai pievienojušos LU SP delaģētos pārstāvjus, par AC attīstības programmu. 

LU SP pārstāvis K. Eglītis atspoguļoja LU Studentu ideju plenēra priekšlikumus. Tika organizēta diskusija visiem sanāksmes dalībniekiem par tālāk virzāmajiem priekšlikumiem un to realizēšanu. Sanāksmes laikā tika nolemts, ka sadarbībā ar LU SP jau sākot no š.g. septembra tiks uzsākts darbs pie LU Studentu "Ideju plenēra"  priekšlikumu tālākas virzīšanas un attīstīšanas, iesaistot gan ACAP darba grupas dalībniekus, gan ideju autorus, gan brīvprātīgos studentus, tādējādi kopīgi pakāpeniski attīstot AC.