Rakstu mājas atklāšana gaidāma 2022. gadā. Un tāpat kā Zinātņu māja tā ir otrais LU Akadēmiskā centra attīstības posms. Šobrīd Rakstu māja atrodas projektēšanas un būvniecības pakalpojumu iepirkuma posmā.

 

  • Vēstures un filozofijas fakultāte;
  • Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte; 
  • Sociālo zinātņu fakultāte;
  • Humanitāro zinātņu fakultāte;
  • Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte;
  • Teoloģijas fakultāte.
  • Latvijas Vēstures institūts;
  • Filozofijas un socioloģijas institūts;
  • Latviešu valodas institūts; 
  • Literatūras, folkloras un mākslas institūts.