Projekta mērķi ir:

 • Izvērtēt efektivitāti LU nekustamā īpašuma portfeļa sadalījumam grupās pēc to izmantošanas mērķiem, ievērojot “Latvijas Universitātes nekustamo īpašumu attīstības vadlīnijās” noteiktos grupēšanas principus,
 • Īpašumiem, kas ir LU īpašumā un kas nav nepieciešami pamatdarbības veikšanai, izstrādāt vairākus attīstības scenārijus, aprēķinu rezultātā nosakot labāko izmantošanas alternatīvu.
 • Sagatavot vidēja - ilga termiņa naudas plūsmas prognozes (t.sk. no īpašumu pārdošanas) no darbībām ar nekustamo īpašumu laika griezumā un izvērtēt to pietiekamību LU attīstības II-III posma projektu finansēšanai.
 • Izvērtēt nepieciešamību un ekonomisko pamatojumu ieguldījumiem LU attīstības plānā definētajos peļņas jeb ienākumu centros.

Plānojot īpašumu pārdošanas ātrāko iespējamo laika grafiku, aprēķinot īpašumu atsavināšanas ietekmi uz LU operatīvās darbības naudas plūsmu un piedāvājot labāko īpašuma izmantošanas veidu, aprēķini balstīti uz pieņēmumiem, ka:

 • Rakstu māja uzsāks darbību 2023. gadā; 
 • Padziļināta analīze netiek veikta īpašumiem, kas ir LU valdījumā, īpašumiem, kas tiek izmantoti LU pamatdarbības nodrošināšanai un salīdzinoši maziem īpašumiem, kas atrodas ārpus Rīgas.

Katram no īpašumiem tika izveidota finanšu plūsmu prognoze, balstoties uz pieņēmumiem atbilstoši katra īpašuma situācijai 

Tika izstrādāti vairāki attīstības scenāriji, LU īpašumiem, kas nav nepieciešami pamatdarbības veikšanai. Aprēķinu rezultātā tika noteikta labākā izmantošanas alternatīva un nepieciešamie ieguldījumu apmēri. 

Lai nodrošinātu skaidru dienesta viesnīcu attīstības vīziju, LU Infrastruktūras departamentu sadarbībā ar ACAP ekspertiem izstrādāja Latvijas Universitātes Studentu dienesta viesnīcu (DV) attīstības plānu.

DV attīstības plāns paredz veikt koplietošanas telpu un istabiņu renovāciju trim LU dienesta viesnīcām.

DV attīstība plāns iekļauj:

 • Pašreizējās DV situācijas analīzi
 • DV operacionālās darbības analīzi un darbību plānu tās uzlabošanai
 • Cenu politiku atjaunotās dienesta viesnīcās
 • Atjaunojamo studentu mitekļu koncepciju (privātums, labierīcības, pakalpojumu pieejamība); augstākas ērtības numuriņu izveidi
 • Detalizētus DV renovācijas scenārijus