LU Akadēmiskā centra trešajā attīstības posmā plānots būvēt daudzfunkcionālu sporta kompleksu, ko projekta grupa nosaukusi par “Čempionu māju.” Līdz 2019. gada beigām noris darbs pie šī projekta biznesa plāna izstrādes, finansējuma programmas, kā arī juridiskā ietvara apzināšanas. 

Ēka kalpos par sporta ekosistēmas centru Latvijā, nodrošinot plaša spektra pakalpojumus sportā, veselīga dzīvesveida popularizēšanā un dzīves kvalitātes nodrošināšanā. Sporta nodarbības, veselības pārbaudes bērniem un jauniešiem, duālās sporta karjeras attīstība sportistiem, sporta tehnoloģiju attīstība, fiziskās aktivitātes dažādās vecuma grupās būs tikai daļa no jaunā centra iespējām.

Studentu aptaujas rezultātu apkopojums: sporta nodarbības