Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka ir vispārpieejama zinātniskā bibliotēka, nacionālas nozīmes kultūras un zināšanu centrs, intelektuālo vērtību glabātāja un uzturētāja, viena no senākajām grāmatu krātuvēm Eiropā, kuras vēsture aizsākusies jau tālajā 1524. gadā zem nosaukuma “Rīgas pilsētas bibliotēka” (Bibliotheca Rigensis). 1885. gadā izcilais latviešu bibliofils un bibliogrāfs Jānis Misiņš dibināja Misiņa bibliotēku, kas uzskatāma par vecāko un pasaulē pilnīgāko latviešu literatūras krātuvi. 1954.gadā šīs grāmatu krātuves tika administratīvi apvienotas, sniedzot lasītājiem iespēju izmantot abu unikālo bibliotēku fondus.