Rādītājs Dati
Platība, m2 4.3k
Stāvu skaits 2
Zemes platība, m2 1.5k
Darba vietu skaits 50
Celtniecības izmaksas, EUR (ar PVN) 8.9M
Iekārtu izmaksas, EUR (ar PVN) 36.2M
Investīcijas kopā 45,1M
Enerģijas patēriņš, kWh 120k
Uzturēšanas izmaksas gadā, EUR 330k
Rādītāji Dati
Platība, m2 11k
Stāvu skaits 2
Zemes platība, m2 4k
Darba vietu skaits 30
Apmeklētāju skaits dienā, vidēji 1.4k
Celtniecības izmaksas, EUR (ar PVN) 16M
Iekārtu izmaksas, EUR 1.2M
Investīcijas kopā 17.2M
Enerģijas patēriņš, kWh 800k
Uzturēšanas izmaksas gadā, EUR 390k
Rādītāji Dati
Platība, m2 16.7k
Stāvu skaits 7
Zemes platība, m2 2.4k
Darba vietu skaits 7
Apmeklētāju skaits dienā, vidēji 1200
Celtniecības izmaksas, EUR (ar PVN) 24M
Iekārtu izmaksas, EUR 1.5M
Investīcijas kopā 27M
Enerģijas patēriņš, kWh 1400k
Uzturēšanas izmaksas gadā, EUR 400k
Rādītāji Dati
Platība, m2 6.6k
Stāvu skaits 2
Zemes platība, m2 2.2k
Darba vietu skaits 40
Apmeklētāju skaits dienā, vidēji 450
Celtniecības izmaksas, EUR (ar PVN) 13.6M
Iekārtu izmaksas, EUR 1.2M
Investīcijas kopā 15.£
Enerģijas patēriņš, kWh 580k
Uzturēšanas izmaksas gadā, EUR 420k
Rādītāji Dati
Apbūves platība 1.2k
Zemes platība (ha) 14.8
Darba vietu skaits 50
Apmeklētāju sk. dienā, vidēji 140
Būvniecības un labiekārtošanas izmaksas (ar PVN) 840k
Iekārtu izmaksas -
Enerģijas patēriņš (kWh) 142k
Uzturēšanas izmaksas gadā 34k
Rādītāji Dati
Platība 3k
Stāvu skaits 2
Zemes platība -
Darba vietu skaits 30
Fizisko apmeklējumu sk. dienā, vidēji 250
Celtniecības izmaksas (bez PVN) 3M
Iekārtu izmaksas 830k
Enerģijas patēriņš(kWh) 70k
Uzturēšanas izmaksas gadā 124k
Rādītāji Dati
Platība, m2 4.3k
Zemes platība -
Darba vietu skaits 70
Fizisko apmeklējumu sk. dienā, vidēji -
Celtniecības izmaksas (bez PVN) 1.3M
Iekārtu izmaksas 170k
Enerģijas patēriņš(kWh) -
Uzturēšanas izmaksas gadā 33k