Dabas māja

2015.g.

Zinātņu māja

2019.g.

LU AC KOPĀ

2019.g.

Ēkas telpu platība

18 540 m2

20 018 m2

38 558 m2

Ēkas izbūves un aprīkošanas izmaksas

36 milj. EUR

36 milj. EUR

72 milj. EUR

LU struktūrvienības

3 fakultātes,

3 institūti,

VNPC

2 fakultātes,

6 institūti

5 fakultātes,

9 institūti 

Ēkas telpu platība

18 540 m2

20 018 m2

38 558 m2

Studentu skaits (ikdienā)

1500

1400

2900

Darba vietu skaits

270

450

720

Auditoriju un semināru telpu skaits

30

23

53

Datorklases

5

2

7

Laboratoriju skaits

114 

78  

192

- Zinātniskās

69   

65  

134

- Mācību

45  

13  

58

Citas telpas

Bibliotēka, studentu pašpārvaldes

Bibliotēka, studentu pašpārvaldes, inovāciju bārs,

medicīnas muzejs