Lai iesaistītu LU akadēmisko un vispārējo personālu Akadēmiskā centra attīstībā un apzinātu vēlmes un vajadzības nākotnes darba vides izveidē, 2019. gadā tika veikta aptauja.

Aptauja sastāvēja no atvērta tipa jautājumiem, un ikvienam LU darbiniekam bija iespēja paust savu redzējumu par attīstības iespējām Akadēmiskā centra teritorijā, tā iekštelpās un nokļūšanu uz/no Akadēmiskā centra. Savus priekšlikumus un idejas iesūtīja 243 LU darbinieki.

Jautājumā par to, kādi objekti, iespējas un/vai pakalpojumi būtu nepieciešami Akadēmiskā centra teritorijā, visbiežāk tika norādīts, ka Akadēmiskā centra teritorijā ir nepieciešamas autostāvvietas (85 reizes) un sporta iespējas (65 reizes). Kā būtisks faktors tika norādīts - labiekārtota teritorija, kas aprīkota ar velo un gājēju celiņiem, āra atpūtas zonu, āra auditorijām un universitātei nozīmīgiem mākslas objektiem (54 reizes). 53 reizes tika norādītas papildus ēdināšanas iespējas, piemēram, pārtikas veikalu un kiosku izveide. Tāpat tika minēti tādi ierosinājumi kā droša, segta velosipēdu novietne (39 reizes), medicīnas pakalpojumi (30 reizes), studentu un vieslektoru viesnīca, sadzīves pakalpojumi, tirdzniecības punkts (veikals), bankomāts, kopēšanas un drukas pakalpojumi, u.c.

Jautājumā par to, kādi objekti, iespējas un/vai pakalpojumi būtu nepieciešami iekštelpās visbiežāk (62 reizes) tiek minēta izvēles nodrošināšana ēdināšanas jomā - kafejnīcas, ātrās ēdināšanas restorāni, kafejnīcas ar intīmāku vidi un labu kafiju, kā arī ēdināšanas iespējas veģetāriešiem un vegāniem. Tāpat tiek piedāvāts iekštelpās izvietot sporta zāli, atpūtas telpas, bankomātu, bērnu istabu, kioskus (e-talonu, pārtikas, kancelejas preču, augļu un dārzeņu iegādei), kopēšanas un drukas pakalpojumus, piekļuvi dzeramajam ūdenim. Līdzvērtīgi (14 reizes) tiek pieminēti tādi priekšlikumi kā grupu darbu kabineti, bibliotēka un dušas zonas. Tāpat priekšlikumos minēta nepieciešamība iekārtot virtuves zonu, uzstādīt kondicionierus, ieviest atkritumu šķirošanas konteinerus, kā arī nodrošināt medicīnisko palīdzību.

Jautājumā, kādas iespējas pietrūkst saistībā ar nokļūšanu uz /no Akadēmiskā centra, pamatā tiek norādīts, ka nepieciešams uzlabot sabiedriskā transporta infrastruktūru (97 reizes). Tāpat tiek norādīts uz nepieciešamību uzlabot gājēju celiņu, ietvju stāvoli, padarot drošu un ērtu nokļuvi uz/no Torņakalna stacijas, uz/ no sabiedriskā transporta pieturas “Gaismas pils” un izveidot tiltu pār Kīleveina grāvi. Šādu viedokli respondenti pauduši 89 reizes. Kā citas iespējas, kas pietrūkst saistībā ar nokļūšanu uz/ no Akadēmiskā centra tiek minēti velo celiņu un autostāvvietu nepietiekamība, regulāra transporta uz/ no Raiņa bulvāra 19 nepieciešamība, velosipēdu un skūteru nomas pakalpojumu iespējas, sabiedriskā transporta pieturvieta ar jumtu.

Jautājumā ar kādu sabiedrisko transportu respondenti nokļūst uz/no Akadēmiskā centra, visbiežāk minēts sabiedriskais transports, izņemot 23. autobusu (104 reizes). 53 reizes minēta atbilde, ka respondenti nokļūst Akadēmiskajā centrā ar automašīnu, savukārt, 46 reizes minēts -, ka ar 23. autobusu. Vilciens, kā izvēlētais transporta līdzeklis nokļūšanai AC, minēts 34 reizes, velosipēds – 31 reizi, savukārt, 19 reizes minēta atbilde, ka respondenti dodas uz AC kājām. Respondenti kā papildus priekšlikumus visbiežāk norādīja nepieciešamību pēc pārdomātas sabiedriskā transporta infrastruktūras un visa veida piekļuves Akadēmiskajam centram nodrošināšanas (38 reizes).