Zinātņu mājā koncentrēti visi LU eksakto, medicīnas un dzīvības zinātņu nozaru pētniecības un studiju virzieni, tā nodrošinot gan infrastruktūras, gan cilvēkresursu efektīvu izmantošanu un veicinot studiju un pētniecības nozaru sinerģiju – darbs kļūst vienotāks, radošāks un efektīvāks. Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījums ēkas izbūvē un aprīkošanā veido nozīmīgāko ieguldījuma daļu no projekta finansējuma.

 • Būvniecība sākta 2017. gada augustā, pabeigta 2018. gada decembrī (17 mēneši)
 • Ēkas kopējās izbūves un aprīkošanas izmaksas, t.sk., iekārtu un aprīkojuma iegāde zinātnes un studiju vajadzībām – 36 milj. EUR (82% finansē ES struktūrfondi, 14% valsts budžets, 4% - LU līdzfinansējums).
 • Ēkas kopējā telpu platība – 20 018 m2
 • 8 virszemes stāvi un 1 pazemes stāvs
 • Zinātņu mājā izvietotas 8 LU struktūrvienības:
  • 2 fakultātes: Medicīnas fakultāte, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
  • 6 institūti: Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts, Fizikas institūts, Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts, Atomfizikas un spektroskopijas institūts, Materiālu mehānikas institūts, Astronomijas institūts

 • Ēka var uzņemt līdz 2000 studentu (ikdienā plānots ap 1400 studentu)
 • 450 darba vietas zinātniskajam un akadēmiskajam personālam
 • 15 auditorijas (lielā auditorija ar 386 vietām, 6 vidējas auditorijas ar 60-70 vietām, 8 mazās auditorijas ar vietu skaitu zem 50). Četrās no vidējām auditorijām ir iespēja apvienot divās lielākās, atbīdot vaļā starp auditorijām esošo akustisko starpsienu.
 • 8 semināru telpas (katrā 10 –20 vietas)
 • 78 zinātniskās un mācību laboratorijas
 • 2 datorklases ar 48 darba vietām
 • Plaša bibliotēka un lasītava 2.stāvā
 • Info centrs 2. stāvā
 • Kafejnīca 1. stāvā
 • Telpas studentu pašpārvaldēm, telpa Inovāciju bāram jeb tehnoloģiju pārneses grupai, Medicīnas muzejs
 • Plašas koplietošanas telpas ar dažāda veida mēbeļu grupām radošam grupu darbam vai  individuālam darbam (studentu ļoti pieprasītās stikla kabīnes ar ventilāciju un skaņu izolējošām sienām, stāvgaldi, mīkstās mēbeļu grupas, zviļņi un dīvāni gaiteņos utt.)
 • Visur pieejamas rozetes datoru vai mobilo ierīču lādēšanas vajadzībām
 • Katrā stāvā viena vai vairākas atpūtas telpas un virtuves darbiniekiem, 1. stāvā studentiem pašapkalpošanās virtuve
 • Pirmo trīs stāvu, t.sk., bibliotēkas, pieejamība 24 stundas diennaktī ik dienu, vienota pieeja kā Dabas mājā;
 • Bezvadu interneta pieslēgums autorizētajiem lietotājiem;
 • Pašapkalpošanās datorsiena bibliotēkā, kur studentiem jebkurā diennakts laikā ar LU studentu kartēm pieejami 36 portatīvie datori mācību vajadzībām
 • Ēkas centrā plašs, gaišs iekštelpu ātrijs, kurā izbūvētas multifunkcionālas platas kāpnes no 2. uz 3. stāvu un kuras var izmantot gan kā atvērto auditoriju, jo iepretim tām ir nolaižams ekrāns, gan dažādiem pasākumiem
 • 3 lifti, 2 kāpņutelpas, apkārt ātrija zonai liekta dizaina kāpnes, kas ved no 1. līdz 7.stāvam
 • Ēkas 7. stāvā izbūvēta labiekārtota publiskā terase, ko siltā laikā varēs izmantot gan atpūtai, gan sarunām, gan mācībām
 • Pie ēkas autonovietnes 119 automašīnām (86 autostāvvietā pie ēkas un 33 zem ēkas) un velonovietne 160 velosipēdiem
 • Lielā auditorija ar 386 vietām amfiteātra veidā ar tulku kabīnēm un iespēju nodrošināt sinhrono tulkojumu vieslekciju vai starptautisku konferenču vajadzībām
 • Auditorijas, semināru telpas, mācību laboratorijas aprīkotas ar modernu audiovizuālo aprīkojumu un akustiskajām sistēmām, t.sk., videokonferences iespējām
 • Laboratoriju vajadzībām speciāli pielāgota ventilācijas sistēma un klimata kontrole  
 • Laboratoriju vajadzībām jaunas, modernas, specifiski pielāgotas laboratoriju mēbeles un aprīkojums, laboratorijas iekārtotas ar augstas klases velkmes skapjiem Waldner no Vācijas
 • Laboratoriju vajadzībām izbūvētas centralizētas tehnoloģisko gāzu un demineralizētā ūdens sistēmas
 • LU Lāzeru centra vajadzībām pagrabstāvā izbūvētas speciālas telpas ar antivibrāciju grīdu precīzu optisko mērījumu iegūšanai
 • Zinātņu mājā paredzēts izbūvēt LU pirmo tā saukto “tīro telpu” jeb laboratoriju ar piesārņojuma kontroli (izbūve tiks veikta 2019. gada vasarā). Pateicoties īpašai gaisa attīrīšanas sistēmai, telpā būs ļoti zems putekļu, mikrobu un dažādu ķīmisko daļiņu līmenis. Šajā telpā paredzēts gatavot šūnu un audu materiālu, ko izmantos gan klīniskiem mērķiem, gan arī pētniecības procesā, piemēram, meklējot jaunu šūnu un audu materiālu pielietojumu reģeneratīvajā medicīnā. Lai neienestu telpā sadzīves piesārņojumu, ieiet tajā varēs tikai sterilā apģērbā, bet pētāmie objekti tiks ienesti caur īpašām slūžām.

Inženiertīklu izbūve (ventilācija, apkure, ūdens, kanalizācija, dzesēšana, elektroapgāde, vājstrāvas u.c.) sastādīja lielāko daļu jeb 33% no būvniecības kopējām izmaksām.

 • Daļa no ēkas pamata pāļiem ir termopāļi (līdz 26 m dziļumam), kas dod iespēju pievienot pie tiem apsildes vai dzesēšanas sistēmu iekārtas zemes siltuma izmantošanai
 • Aukstie pārsegumi — betona pārsegumos iebūvēta dzesēšanas un apkures sistēma ļauj efektīvi dzesēt telpas vasaras mēnešos un tās apkurināt ziemā
 • Ēkas vadības un automatizācijas sistēma BMS (Building Management System) ļauj centralizēti vadīt ēkas klimata (apkures, ventilācijas, dzesēšanas) un apgaismojuma sistēmas. Ir iespējams ieprogrammēt sistēmu darbību atsevišķi dienas un nakts laikos, tādējādi taupot resursus;
 • Automatizēta ventilācijas sistēma, kuras darbības intensitāte tiek noteikta, vadoties pēc CO2 koncentrācijas telpā (telpās uzstādīti CO2 sensori)
 • Klātbūtnes sensori auditorijās un darba kabinetos automātiski ieslēdz un izslēdz gaismu
 • Rekuperācijas sistēma nodrošina efektīvu siltuma atguvi ventilācijas sistēmā
 • Telpās izmantots ekonomiskais un videi draudzīgais LED apgaismojums, kura pielietojums ļaus samazināt elektrības patēriņu
 • Medicīnas fakultāte;
 • Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte.
 • Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts
 • Fizikas institūts
 • Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts
 • Atomfizikas un spektroskopijas institūts
 • Materiālu mehānikas institūts
 • Astronomijas institūts