Mācību viesnīcas ideja tiek attīstīta sadarbībā ar LU BVEF un paredz izveidot Dizaina viesnīcu, kas tūrisma mācību programmas studentiem nodrošinātu prakses vietas un radītu iespēju praktiski izmantot teorētiskās kompetences.  Studentus ir paredzēts iesaistīt arī viesnīca koncepcijas un dizaina izstrādē. Paredzēts, ka viesnīcai būs efektīvs, mūsdienīgs un kolorīts dizains, tajā tiks izmantotas modernas tehnoloģijas. Šobrīd notiek viesnīcas koncepcijas uz biznesa plāna izstrāde.