Rakstu mājas atvēršana gaidāma 2022. gadā, un šajā trešajā studiju un zinātnes centra ēkā būs izvietota Vēstures un filozofijas fakultāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Teoloģijas fakultāte, Latvijas Vēstures institūts, Filozofijas un socioloģijas institūts, Latviešu valodas institūts, Literatūras, folkloras un mākslas institūts, kā arī Meditācijas telpa.