1922. gadā Latvijas Universitāte nodibināja pirmo botānisko dārzu Latvijā. Rīgas pilsētas valde šim mērķim bija ierādījusi nepilnu hektāru zemes pilsētas dārzniecībā Dreiliņmuižā. 1926. gadā Latvijas valdība no Volfšmita mantiniekiem nopirka 10 hektāru lielu zemes gabalu Kandavas ielā 2 botāniskā dārza ierīkošanai. Tajā pašā gadā teritorijā sāka iekārtot  Botānisko dārzu, izmantojot arī agrāko muižas īpašnieku celtās oranžērijas, veidoto parku un augļu dārzus. Dārza mērķis ir vietējo un svešzemju augu genofonda uzkrāšana, saglabāšana, dokumentācija un izpēte. Dārzs sekmē bioloģiskās daudzveidības  saglabāšanu un iepazīstina sabiedrību ar augu valsti.